Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UPRAVA JAVNIH PRIHODA GLAVNOG GRADA: Uručen veći broj zaključaka o prinudnoj naplati poreza na nepokretnosti za 2011. godinu. Advokati zatrpani zahtjevima građana za žalbe na taj dokument, jer smatraju da je dug zastario

16.01.2018.


U rješenju napisanom 1. decembra 2016. godine, piše da se donosi za dug dospio na naplatu 30. 11. 2011. godine

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada prethodnih dana je uručila brojna rješenja, odnosno zaključke o prinudnoj naplati poreza na nepokretnosti za 2011. godinu, zbog čega su advokati zatrpani zahtjevima građana za žalbe na taj dokument, jer smatraju da je dug zastario.

Građani smatraju da potraživanja ne mogu od njih da budu naplaćena, jer kako tvrde, nikada nijesu ni dobili rješenje za porez za 2011. godinu, a i zbog toga što prema zakonu pravo na naplatu poreza zastarijeva pet godina od isteka godine u kojoj je porez utvrđen.

U zaključcima o prinudnoj naplati poreza za 2011. godinu navodi se da se donosi za dug dospio na naplatu 30.11.2011. godine, a da je napisan prvog decembra 2016. godine.

"Prethodnih dana brojni građani me kontaktiraju i napisala sam desetak žalbi na to sporno rješenje. I sama sam dobila rješenje o prinudnoj naplati, za šta apsolutno smatram da nema nikakvog zakonskog osnova, kako zbog zastare duga, kao i činjenice, da niko od građana, nikad nije dobio rješenje za porez za 2011. godinu", ukazala je advokatica Gorica Vujisić.

Ona je istakla da se u rješenju o prinudnoj naplati navodi da građani nijesu platili u propisanom roku porez na osnovu rješenja, ali da se ne navodi od kada datira taj dokument.

"Zakon je jasan, pravo na naplatu poreza zastarijeva pet godina od isteka godine u kojoj je porez utvrđen. Rok zastarjelosti prekida se sa bilo kojom službenom radnjom od strane poreskog organa", navela je Vujisić.

Ona je istakla da je nejasno i to što je Uprava kao datum izdavanja rješenja navela prvi decembar 2016, a građani su ih dobili desetak dana nakon početka 2018. godine.

"Ako bude pravde i primjene zakona, sva ta rješenja moraju biti pobijena žalbama gradskom administratoru", ukazala je Vujisić.

Ona je istakla da su građani izloženi troškovima, za angažovanje advokata, za žalbu trebaju uplatiti pet eura po rješenju.

U rješenju o prinudnoj naplati se navodi da žalba ne odlaže izvršenje, a poreskom obvezniku se nalaže da dug uplati u roku od 10 dana od dostavljanja.

Iz Uprave lokalnih javnih prihoda je saopšteno da su 20. juna 2013. godine kreirali zaključke o prinudnoj naplati za sva uručena rješenja iz 2011. i 2012. godine i dostavila ih Pošti Crne Gore na uručivanje.

"Takođe, 22.06.2015. godine, opet smo pokrenuli prinudnu naplatu, s tim što je ovaj put postupkom prinudne naplate obuhvaćeno i rješenje iz 2013. i 2014. godine. Pošta Crne Gore je štampala i dostavila te zaključke", navode iz Uprave.

Zbog, kako su saopštili, u budžetu ograničenih sredstava za uručivanje zaključaka o prinudnoj naplati, Uprava lokalnih javnih prihoda se opredijelila za varijantu da jednim zaključkom pokrene naplatu za više rješenja jednog obveznika.

"U te dvije godine pokrenuta je prinudna naplata za preko 240.000 rješenja. Velika većina tih zaključaka je tih godina i uručena obveznicima", tvrde iz Uprave.

Iz Uprave tvrde da bi poreska obaveza utvrđena u 2011. zastarela 31.12.2016. godine, pod uslovom da nijesu u međuvremenu preduzimane službene radnje u cilju naplate poreza.

"Nabavkom novog softvera, omogućeno je da se pojedinačno po svakom rješenju donosi zaključak, odnosno rješenje o prinudnoj naplati. Krajem 2016. godine smo izradili zaključke o prinudnoj naplati po svim rješenjima iz 2011. godine koja u tom trenutku nijesu bila naplaćena, bez obzira što su ta rješenja bila obuhvaćena ranijim zaključcima. Zaključci su uručeni u 2017. jer bi trošak uručivanja premašio iznos planiran budžetom Grada za 2016", navode iz Uprave.

Tvrde da donošenje zaključka o prinudnoj naplati, bez obzira da li je zaključak uručen, može se smatrati službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa kojom se prekida zastarijevanje.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Borko Ždero, 13.1.2018.


Naslov: Redakcija