Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ARBITRAŽNI TRIBUNAL U BEČU: Odbijeni svi tužbeni zahtjevi CEAC-a protiv Crne Gore. CEAC je obavezan da isplati Crnoj Gori 259.000 EUR na ime ugovorne kazne za kršenje obaveze investiranja i 29.000 EUR na ime ugovorne kazne za kršenje obaveze dostavljanja godišnjeg investicionog izveštaja

16.01.2017.


Svi tužbeni zahtjevi CEAC-a u arbitražnom postupku protiv države Crne Gore su odbijeni, konačna je odluka UNCITRAL Arbitražnog tribunala u Beču.

Ovom odlukom Arbitražnog tribunala potvrđeno je konačno da Crna Gora prema CEAC-u i En+ Grupi nije prekršila Ugovor o poravnanju, već naprotiv, da je upravo CEAC taj koji je kršio svoje obaveze po ovom ugovoru.

Između ostalog, u odluci Arbitražnog tribunala navodi se da je CEAC obavezan da isplati Crnoj Gori 259.000 EUR na ime ugovorne kazne za kršenje obaveze investiranja i 29.000 EUR na ime ugovorne kazne za kršenje obaveze dostavljanja godišnjeg investicionog izveštaja.

Na oba ova iznosa pripisuje se zatezna kamata počev od 30.01.2015. godine, pa do dana isplate, navodi se u odluci.

CEAC i En+ Grupa započeli su arbitražni postupak protiv Crne Gore, Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, Fonda PIO, Zavoda za zapošljavanje, Kombinata aluminijuma Podgorica i Rudnika boksita u novembru 2013. godine.

Za ovaj arbitražni postupak bila je nadležna ad hok arbitraža u vijeću od tri arbitra, a postupak je vođen na engleskom jeziku. Primjenljiva proceduralna pravila su bila UNCITRAL arbitražna pravila iz 1976. godine.

Podsjećamo, CEAC je već izgubio spor protiv Crne Gore pred Arbitražnim tribunalom Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u julu 2016. godine. ICSID arbitražni trubunal je ustanovio da CEAC ne posjeduje sjedište na teritoriji Kipra, te samim tim ne predstavlja stranog investitora u skladu sa uslovima primjenljivog međunarodnog sporazuma o zaštiti stranih investicija, a koje svojstvo bi CEAC obavezno morao imati kako bi bio ovlašćen da pokrene ovu vrstu arbitražnog postupka protiv Crne Gore.

Sve troškove arbitražnog postupka u Parizu i pravnog zastupanja u iznosu oko 900,000 EUR u potpunosti treba da snosi CEAC, uključujući u to troškove koje je Crna Gora snosila u vezi sa ovim postupkom.

Takođe, u maju 2016. godine Međunarodni centar za rješavanje međunarodnih sporova u Parizu odlučio takođe u korist Crne Gore u vezi sa arbitražnim postupkom koji su pokrenuli MNSS i Recupero, bivši vlasnici Željezare Nikšić, tražeći naknadu štete od preko 100 miliona eura.

I u ovom arbitražnom postupku, Državu i ostale tužene je zastupala advokatska kancelarija Schoenherr.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 13.01.2017.