Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 15. decembra 2015. godine nastavak Sedme - posebne śednice drugog redovnog zasijedanja, sednice Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Razmatranje prijedloga zakona, analiza stepena implementacije izbornog zakonodavstva


Nastavak Sedme - posebne śednice drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Prvog dana sedme – posebne śednice drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, 14. decembra 2015. godine, na dnevnom redu je bio Premijerski sat u okviru kojeg je na pitanja poslanika odgovarao predśednik Vlade Crne Gore.

Nakon završenog premijerskog sata, na pitanja poslanika odgovarali su ministri u Vladi Crne Gore - potpredśednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija, Igor Lukšić, ministar pravde Zoran Pažin, i ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović.

Śednica će biti nastavljena 15. decembra, sa početkom u 11:30 sati.

Osma śednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora biće održana 15. decembra 2015. godine, sa početkom u 09:15 časova, u Državnoj izbornoj komisiji; Novaka Miloševa br. 8, Podgorica.

Dnevni red:

1. Analiza stepena implementacije izbornog zakonodavstva.

64. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport biće održana 15. decembra 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 62. i 63. sjednice Odbora;

1. Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, koji je Skupštini Crne Gore dostavila Vlada Crne Gore;

2. Prijedlog zakona i izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvaklifikacija, koji je Skupštini Crne Gore dostavila Vlada Crne Gore.

112. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje (prva zajednička sjednica sa Odborom za ljudska prava i slobode) biće održana 15. decembra 2015. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Plavoj sali.

"Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom"

Predmetno konsultativno saslušanje je inicirano zahtjevom Kluba poslanika SNP broj 05-92/15 od 18.11.2015.godine koji su podnijeli poslanica Snežana Jonica i poslanik dr Radosav Nišavić. Taj zahtjev se odnosi na sazivanje zajedničke sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za ljudska prava i slobode. Podnosioci zahtjeva su, u obrazloženju, kao razlog za održavanje traženog konsultativnog saslušanja, naveli potrebu pribavljanja stručnih mišljenja i potrebnih informacija o ključnim nalazima iz Izvještaja Državne revizorske institucije od 19.oktobra 2015.godine – "Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom".

Takođe, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore podnijelo je Odboru Predstavku za razmatranje Izvještaja Državne revizorske institucije, broj 299/2-02 od 27.10.2015. godine koji se odnosi na "Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom". Tom predstavkom je traženo održavanje zajedničke sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, shodno članu 66 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015).

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, cijeneći pomenute inicijalne podneske, na 109. sjednici, održanoj 01.decembra 2015. godine, odlučio da, sa Odborom za ljudska prava i slobode, shodno članu 66 Poslovnika Skupštine Crne Gore, organizuje predmetno konsultativno saslušanje. Takođe, Odbor je ocijenio da, nakon ovog konsultativnog saslušanja, neće biti neophodno održavanje zajedničke tematske sjednice sa Odborom za ekonomiju, finansije i budžet. U svakom slučaju, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet će biti informisan o rezultatima predmetnog konsultativnog saslušanja.

Odbor je odlučio da, u cilju dobijanja potrebnih informacija i stručnih mišljenja, na sjednicu pozove sljedeća lica:

- dr Branislava Radulovića, direktora Kolegijuma Državne revizorske institucije;

- Dragišu Pešića, člana Kolegijuma Državne revizorske institucije;

- Zoricu Kovačević, ministarku rada i socijalnog staranja;

- Angelinu Međedović, glavnu inspektorku u Odsjeku za inspekciju rada pri Upravi za inspekcijske poslove;

- Radoja Žugića, ministra finansija;

- Vukicu Jelić, direktoricu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;

- Slavicu Radusinović, načelnicu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;

- Gorana Macanovića, predsjednika Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom;

- Marinu Vujačić, izvršnu direktoricu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 14.12.2015.