Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 14. decembra 2015. godine održane sednice Odbora za rodnu ravnopravnost, Zakonodavnog odbora, Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, Odbora za bezbjednost i odbranu - Razmotren Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, nastavljena analiza implementacije izbornog zakonodavstva


50. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

U nastavku 50. śednice Odbor za odbranu i bezbjednost je uz prisustvo predstavnika predlagača zakona i predstavnika potrošačkih jedinica iz sektora bezbjednosti i odbrane razmotrio Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, posvetivši posebnu pažnju realizaciji aktivnosti institucija u ovoj oblasti, i potrebnim sredstvima za njihovo djelotvorno sprovođenje u predstojećoj 2016. godini.

Nakon sprovedene sveobuhvatne rasprave, Odbor je, između ostalog konstatovao da su sredstva za potrošačke jedinice u sektoru bezbjednosti i odbrane u Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu realno utvrđena i ocijenio da omogućavaju realizaciju planiranih aktivnosti i postupanje u skladu sa utvrđenim nadležnostima. Odbor je pozitivnim ocijenio postojeći trend povećanja planiranog iznosa sredstava za predmetnu oblast, ukazavši pritom na važnost opremanja i modernizacije saglasno utvrđenim standardima, te permanentnog jačanja kadrovskih i materijalnih kapaciteta u navedenom sektoru u skladu sa NATO standardima i postizanju pune interoperabilnosti odbrambeno bezbjednosnog sektora.

Odbor je, takođe, ocijenio važnim razmatranje mogućnosti u pravcu iznalaženja rješenja za osavremenjivanje Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Posebno uvažavajući značaj preventivnog djelovanja u pravcu umanjenja rizika od požara, Odbor je ukazao na neophodnost opredjeljivanja dodatnih finansijskih sredstava za nabavku aviona za gašenje požara u odnosu na sredstva predložena za potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova za 2016. godinu.

Nakon sprovedene sveobuhvatne rasprave, Odbor je većinom glasova usvojio Mišljenje da su sredstva za potrošačke jedinice u sektoru bezbjednosti i odbrane u Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu realno utvrđena, te da omogućavaju postupanje u skladu sa utvrđenim nadležnostima.

U pogledu inicijative Savjeta za građansku kontrolu rada policije koju je proslijedio Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, akt br. 00-63-7/15-95/10 od 8. decembra 2015. godine, a uvažavajući sadržaj obrazloženja u pravcu povećanja predloženog budžeta u cilju snaženja programske aktivnosti, vidljivosti, dostupnosti građanima i transparentnosti rada ovog tijela, Odbor je iznijeti predlog ocijenio opravdanim i cjelishodnim.

142. śednica Zakonodavnog odbora

Na 142. śednici Zakonodavnog odbora održanoj 14. decemebra 2015. godine, Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Prijedlogu zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu; Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Prijedlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

56. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost, na 56. śednici održanoj 14. decemebra 2015. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava – Program 3: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti i Program 4: Unaprjeđenje položaja RAE populacije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Program 3: Centri za socijalni rad, Program 4: Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Program 5: Socijalna, boračka i invalidska prava, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore - Program 3: Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo odbrane i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Tokom rasprave, Odbor je konstatovao da u Prijedlogu zakona nijesu vidljive budžetske linije iz kojih se finansiraju aktivnosti iz Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) 2013 – 2017, i da to otežava način njegovog razmatranja sa aspekta nadležnosti Odbora za rodnu ravnopravnost. Takođe, Odbor je konstatovao da je neophodno da Vlada Crne Gore učini napor kako bi se kroz zakon o završnom računu budžeta za 2015. godinu mogla pratiti primjena Zakona o rodnoj ravnopravnosti ("Sl. list RCG", br. 46/2007 i "Sl. list CG", br. 73/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 35/2015), prije svega čl. 3 i 14, ali i da se budžet za 2017. godinu planira na način da se prepoznaju rashodi za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Odbor je, većinom glasova, podržao Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, i predlaže Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini Crne Gore, da usvoji Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

Śednici Odbora prisustvovali su: mr Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet, Ivan Krkeljić, generalni sekretar Zaštitnika, Igor Vučinić, načelnik Direkcije za zaštitu rizičnih grupa u Direktoratu za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Mersudin Gredić, sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost Ministarstva, Radmila Đakonović, samostalna savjetnica u Direktoratu za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Tamara Ivković, samostalna savjetnica u Direktoratu za budžet i Marijana Radunović, samostalna savjetnica u Kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima.

Sedma śednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora

Na sedmoj śednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, nastavljena je analiza implementacije izbornog zakonodavstva, sa detaljnijom prezentacijom načina vođenja biračkog spiska, kao i procedura koje Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi u postupku izdavanja identifikacionih dokumenata.

Śednica je održana u prostorijama Uprave policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 14.12.2015.