Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA PRAVOSUĐA: Najveći problemi crnogorskog pravosuđa su nedostatak prostornih kapaciteta, odsustvo finansijske nezavisnosti sudstva, neriješena stambena pitanja najvećeg broja sudija i loš materijalni status sudske administracije


Najveći problem crnogorskog pravosuđa je nedostatak prostornih kapaciteta. Nedovoljan broj sudnica i loši uslovi rada su gorući problemi koji utiču da naši rezultati ne budu još bolji, kaže za predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica.

Odgovarajući na pitanje koji su najveći problemi našeg pravosuđa, Medenica je naglasila da nije zanemarljivo ni odsustvo finansijske nezavisnosti sudstva, neriješena stambena pitanja najvećeg broja sudija i loš materijalni status sudske administracije.

"Od sudstva se puno očekuje, a malo mu se daje. Zbog toga je neophodno da se uz podršku izvršne i zakonodavne vlasti poboljša finansijski položaj zaposlenih u sudovima, a naročito unaprijede radni prostori i uslovi za naš nesmetan rad", rekla je Medenica.

"Rad sudova na koruptivnim predmetima nas ne opterećuje, već upravo predstavlja prioritet. U predmetima tzv. visoke korupcije donijete su prvostepene osuđujuće presude koje nijesu pravosnažne iz razloga što su u toku žalbeni postupci. Međutim, ne smijemo zanemariti činjenicu da su koruptivni predmeti složeni, sa velikim brojem optuženih i dokaza koje je potrebno provesti, a da su prostorni kapaciteti Višeg suda u Podgorici u kojem se sude predmeti visoke korupcije više nego ograničeni", ocijenila je ona.

Činjenica da, kako je dodala, u cijelom sudu postoje svega dvije sudnice govori o tome da je raspored suđenja u svim predmetima, pa i u predmetima Specijalizovanog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije, terorizma i ratnih zločina uslovljen terminom kada je sudnica slobodna, što je u državi koja pretenduje da bude članica EU nedopustivo jer limitira rezultate rada suda.

"Na drugoj strani, za veće rezultate u borbi protiv korupcije Evropska komisija apostrofira nedovoljnost istraga i podignutih optužnica, na šta sudovi ne mogu uticati", smatra ona.

Izvor: Vebsajt RTCG, 14.12.2015.