Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 14. oktobra 2015. godine održane sednice Odbora za politički sistem pravosuđe i upravu, Anketnog odbora, Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije - Uzete izjave od više lica, utvrđen javni poziv za izbor jednog člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika i podržana tri predloga zakona


Sedma śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije odlučio po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije, na sedmoj śednici održanoj 14. oktobra 2015. godine, postupajući po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, konsenzusom je zauzeo stav da se podnosiocima zahtjeva, kao i svakom zainteresovanom pravnom i fizičkom licu, na ravnopravnoj osnovi i pod jednakim uslovima, omogući pristup traženoj informaciji - zapisniku sa pete śednice Savjeta Agencije, čiji sastavni dio čini audio snimak sa pomenute śednice.

Po Zahtjevu Željka Tomovića, kandidata u postupku izbora direktora Agencije za sprječavanje korupcije, Savjet Agencije je jednoglasno dozvolio imenovanom uvid u spise i fotokopiranje spisa predmeta Sretena Radonjića, kandidata u postupku izbora direktora Agencije za sprječavanje korupcije, saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list CG", br. 79/2008, 70/2009 i 44/2012) i Zakonu o tajnosti podataka ("Sl. list CG", br. 14/2008, 76/2009, 41/2010, 40/2011 - dr. zakon, 38/2012, 44/2012, 14/2013, 18/2014 i 48/2015), u roku od pet dana od dana dostavljanja rješenja.

Savjet Agencije je većinom glasova (ukupno glasalo pet članova Savjeta, četiri za-Goranka Vučinić, predśednica Savjeta Agencije, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta, i jedan protiv-Vanja Ćalović, članica Savjeta) ograničio Željku Tomoviću pristup traženoj informaciji – "dostavljanje audiovizuelnog ili samo audio snimka i zapisnika sa pete śednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije", do verifikacije zapisnika sa pete śednice Savjeta, zbog vršenja službene dužnosti, saglasno članu 14 stav 1 tačka 4 alineja 3, a u vezi člana 15 stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/2012). Članovi Savjeta su odlučili da se nakon verifikacije zapisnika sa pete śednice Savjeta, čiji sastavni dio čini audio snimak śednice, isti dostavi imenovanom.

Po Zahtjevu Muhameda Gjokaja, predśednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je većinom glasova (ukupno je glasalo pet članova Savjeta, četiri za-Goranka Vučinić, predśednica Savjeta Agencije, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta i jedan protiv-Vanja Ćalović, članica Savjeta) ograničio imenovanom pristup traženoj informaciji – "kopiji zapisnika i audio snimka sa śednice na kojoj se odlučivalo o izboru direktora Agencije za sprječavanje korupcije", do verifikacije zapisnika sa pete śednice Savjeta, zbog vršenja službene dužnosti, saglasno članu 14 stav 1 tačka 4 alineja 3, a u vezi člana 15 stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.Članovi Savjeta su odlučili da se nakon verifikacije zapisnika sa pete śednice Savjeta, čiji sastavni dio čini audio snimak śednice, isti dostavi imenovanom.

Povodom Zahtjeva Snežane Jonice, poslanice u Skupštini Crne Gore, članovi Savjeta su odlučili da imenovanoj dostave odgovor da se Savjet Agencije za sprječavanje korupcije nije obraćao Savjetu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama "radi davanja mišljenja o tome da je obavljanje razgovora sa kandidatima za direktora Agencije za sprječavanje korupcije na javnoj śednici suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti", kao i da će zapisnik sa pete śednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, koji će sadržati i razgovor sa kandidatima za izbor direktora Agencije za sprječavanje korupcije, sa autentičnim sadržajem svih pitanja postavljenih od strane članova Savjeta i odgovora kandidata, nakon verifikacije od Savjeta Agencije biti objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore, u okviru Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, je audio snimak śednice Savjeta Agencije predstavlja osnov za izradu zapisnika sa autentičnim sadržajem.Članovi Savjeta su odlučili da se nakon verifikacije zapisnika sa pete śednice Savjeta, čiji sastavni dio čini audio snimak śednice, isti dostavi imenovanoj.

Povodom Zahtjeva Vanje Ćalović, članice Savjeta Agencije, za dostavljanje audio snimaka sa svih śednica Savjeta Agencije, članovi Savjeta su većinom glasova (ukupno je glasalo pet članova Savjeta, dva za- Goranka Vučinić, predśednica Savjeta Agencije, i Vanja Ćalović, članica Savjeta Agencije, i tri protiv- Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta Agencije) odlučili da se imenovanoj dostave audio snimci śednica, nakon verifikacije zapisnika sa istih.

Savjet je jednoglasno odlučio da se obrati direktoru Agencije za sprječavanje korupcije, radi obezbjeđivanja stručne podrške Savjetu Agencije, od strane zaposlenih u ranijoj Upravi za antikorupcijsku inicijativu, obezbjeđivanja sredstava za rad članova Savjeta Agencije, kao i radi dostavljanja Savjetu ekspertskih mišljenja Evropske komisije na podzakonske akte Agencije, i pregleda realizovanih i planiranih pośeta i obuka za zaposlene u Agenciji.

Sedma śednica Anketnog odbora u vezi sa Duvanskim kombinatom Podgorica AD u stečaju

Na održanoj śednici, članovi Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju, uzeli su izjave od:

NJ.E. ambasadora Crne Gore u Republici Sloveniji Miomira Mugoše, u svojstvu gradonačelnika Glavnog grada Podgorice u trenutku uvođenja stečaja u Duvanskom kombinatu AD Podgorica, kao i od ovlašćenih predstavnika kompanije,,Zetagradnja" DOO Podgorica, Blagote Radovića i Ratka Radonjića.

102. i 103. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na završenoj 102. śednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrdio je tekst javnog poziva za izbor jednog člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika, shodno svojim nadležnostima.

Nakon završene 102. śednice, Odbor je održao 103. śednicu na kojoj se izjasnio i većinom glasova podržao:

  • Predlog zakona o izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore,
  • Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, kao i
  • Predlog zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi.
Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 14.10.2015.