Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Ustavni sud proglasio neustavnim pojedine odredbe više zakona, obačene inicijative za pokretanje postupka ocene ustavnosti za više zakona


Na X sjednici Ustavnog suda Crne Gore, održane 14. oktobra 2015. godine, kojom je predsjedavala Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog suda U predmetima ocjene ustavnosti zakona i zakonitosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, Ustavni sud je:

• u predmetu U-I broj 14/12, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. list CG", br. 32/2011);

• u predmetu U-I broj 19/12, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 1 i člana 4 st. 1, 2, 3 i 4 Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 i 59/2011);

• u predmetu U-I broj 15/14, donio odluku kojom se odbija predlog za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 14 st. 6 i 7 Zakona o biračkom spisku ("Sl. list CG"; br. 10/2014 i 20/2015);

• u predmetu U-I broj 23/14, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredabe člana 43 stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014 i 47/2014 - odluka US) i člana 5 stav 1 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Sl. list CG", br. 17/2007 i 8/2009 - dr. zakon) i odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 43 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014 i 47/2014 - odluka US);

• u predmetu U-I broj 15/15, donio odluku kojom se utvrđuje da oredbe člana 11 st. 8 i 9 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 52/2014), nijesu u saglasnosti s Ustavom Crne Gore i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke;

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

• u predmetu U-II broj 61/12, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o regulaciji maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga ("Sl. list CG", br. 50/2012), koji je donio Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

• u predmetu U-II broj 66/13, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu saglasnosti i zakonitosti Uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (Sl. list CG, br. 67/2009, 23/2010, 62/2010 i 53/2013), koju je donijela Vlada Crne Gore i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji naplate potraživanja;

• u predmetu U-II broj 14/15, 15/15 i 19/15, donio odluku kojom se utvrđuje da Uredba o dopuni Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata ("Sl. list RCG", br. 52/2002, 55/2002, 23/2003, 32/2005 i 35/2005 - ispr. i "Sl. list CG", br. 73/2008, 73/2010 i 18/2015), koju je donijela Vlada Crne Gore, nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji obračuna naknade na osnovu osporene Uredbe;

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 14.10.2015.