Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POČELA PROVJERA ZNANJA SUDSKIH VJEŠTAKA

15.08.2017.


On je agenciji Mina rekao da su, u skladu sa zakonskim rješenjima, u organizaciji Ministrastva pravde, počeli sa realizacijom programa provjere znanja sudskih vještaka, gdje se vještaci imenuju na nov način nakon polaganja ispita pred stručnim licima iz oblasti za koju su zainteresovani.

"Postignuti rezultati nas sve obavezuju da stremimo što boljoj primjeni naučnih metoda i iskustava dobre prakse i da Crna Gora na iskustvima zemlja okruženja i Evropske unije, kao buduća članica, prihvati sve izazove koje ima ova profesija", istakao je Kavarić.

On je podsjetio da će Kongres sudskih vještaka biti održan od 20. do 22. oktobra i biće organizovan kroz plenarna predavanja, usmene prezentacije i poster prezentacije.

"Unaprjeđenjem znanja vještaka značajno se unapređuje pravosuđe u cjelini, pa tako i Crna Gora kao država, koja je nadomak članstva u EU. U budućnosti, samo vještaci sa licencom, koji prate standarde EU, moći će da se bave vještačenjem", istakao je Kavarić.

On je podsjetio da u Crnoj Gori ima preko hiljadu sudskih vještaka najraličitijih profila, koji sa obrazovnim i stručnim institucijama, kojma se povjerava u odredjenim slučajevima vještačenje, predstvaljaju značajan faktor u realizaciji propisa.

Ti propisi, pojasnio je Kavarić, regulišu oblast pravosudja i doprinose njegovoj efikasanosti i dosljednoj primjeni odredbi koje se, kako je naveo, odnose na obavezu pravednog donošenja sudskih odluka, kao svetog cilja pravosudnog sistema.

"U tom procesu je nezaobilazna funkcija vjestačenja.To podrazumijeva i veliku odgovornost i obaveze vještaka, posebno na planu poštovanja etičkih načela i principa i stalnog stručnog usavršanja i praćenja savremenih trendova u naučnim oblasima kojima prupadaju", precizirao je Kavarić.

On je istakao da sudski vještaci, prije svega, moraju biti svjesni svoje velike odgovornosti koje imaju u sudskom postupku, tim više što praksa sudova pokazuje da se vrlo rijetko događa, da sud ide protivno nalazu i mišljenju vještaka od kojeg je zatražio pomoć u utvrđivanju pojedine činjenice.

Nasuprot tome, kako je naveo, postoji i velika odgovornost suda da, u težnji ka pravilnoj primjeni materijalnog prava, odredi predmet i obim vještačenja. "U skladu sa navedenim, uloga dokaza u vještačenjima u sudskom postupku je gotovo od neprocjenjivog značenja".

"Polazimo od premise da je iskaz vještaka samostalno dokazno sredstvo sa specifičnostima, ali i odredjenim sličnostima s ostalim dokaznim sredstvima. Nalazi i mišljenja vještaka postaju značajno i osnovno dokazno sredstvo u sudsko tužilačkim procesima", istakao je Kavarić.

On je naglasio da je USVCG uspostavilo odličnu saradnju, kako sa Ministarvom pravde, tako i sa Vrhovnim sudom Crne Gore kao i Vrhovnim državnim tužilaštvom sa kojim su, kako je naveo, već dogovorili konkretnu saradnju.

"Naši zadaci su da budemo u funkciji pravednih i pravoremenih sudskih odluka, da sarađujemo sa svima koji su u lancu sudsko-tužilačke organizacije - sudije, tužioci, organi Ministarstva unutrašnjih poslova, advokati, izvršitelji, notari i drugi", poručio je Kavarić.

Kako je naveo, planovi USVCG su da ojača organizaciju i uspostavi kvalitenu saradnju sa svima, pored ostalog i kroz potpisvanje memoranduma, sporazuma i protokola o saradnji.

"Naša iskustva u skoro jednogodišnjoj primjeni zakona su pozitivna, ali ćemo i kritički posmatrati i davati inicijative za unaprjeđenje statusa i funkcije vještaka kao značajne poluge u sistemu tužilaštva i pravosuđa svjesni svoje velike odgovornosti", istakao je Kavarić.

On je kazao da u USVCG planiraju da ostvare posebnu saradnju sa Centrom za obuku nosilaca pravosudnih funkcija, kao i saradnju i razmjenu iskustava sa zemljama okruženja i članicama EU.

"U tom cilju se pripremamo da apliciramo za članstvo u evropskoj organizaciji koja okuplja vještake Evrope, Euroexpertu, prestižnoj organizaciji sudskih vještaka Evrope", dodao je Kavarić.


IZVOR: RTCG, 13.08.2017.


Naslov: Redakcija