Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU: Koalicija nevladinih organizacija predlaže dopunu člana 1, Prijedloga zakona, kako bi NVO ponovo bile obuhvaćene tim propisom


Koalicija NVO "Saradnjom do cilja" predstavila je na sjednici skupštinskog Odbora za budžet, ekonomiju i finansije inicijativu za dopunu Prijedloga zakona o računovodstvu koji je na dnevnom redu Skupštine. Predlažu dopunu člana 1, kako bi nevladine organizacije ponovo bile obuhvaćene tim propisom.

"Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list RCG", br. 69/2005,"Sl. list CG", br. 32/2011) koji je usvojen u junu 2011. godine utvrđena je obaveza dostavljanja godišnjih finansijskih izvještaja samo za pravna lica koja obavljaju privrednu djelatnost. Na osnovu ovih izmjena, nevladine organizacije koje ne obavljaju privrednu djelatnost nemaju obavezu dostavljanja finansijskih izvještaja Poreskoj upravi. Ove izmjene Zakona iz 2011. godine urađene su bez konsultovanja nevladinih organizacija. U Prijedlogu zakona o računovodstvu koji se nalazi u Skupštini Crne Gore zadržano je ovo rješenje koje treba da bude promijenjeno. Aktuelni Zakon o računovodstvu i reviziji ("Sl. list RCG", br. 69/2005 i "Sl. list CG", br. 80/2008 i 32/2011) kao i Prijedlog zakona o računovodstvu otvaraju pitanje da li nevladine organizacije koje ne obavljaju privrednu djelatnost treba uopšte da imaju poslovne knjige? Ako nevladine organizacije ne treba da imaju poslovne knjige, onda se nad njihovim radom teško može sprovesti kontrola. Koalicija NVO ne vidi razlog da se NVO izdvajaju iz sistema kontrole pravnih lica u odnosu privredne subjekte i javnu upravu", saopštio je predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO "Saradnjom do cilja", Goran Đurović.

On je dodao da najveći broj nevladinih organizacija vodi poslovne knjige utvrđene članom 18 Prijedloga zakona o računovodstvu u želji da budu transparentne u svom radu.

"Takođe, dostavljanje finansijskih izvještaja je preduslov za korišćenje skromnih sredstava iz državnog i budžeta lokalnih samouprava. Koalicija NVO smatra da dostavljanje finansijskih izvještaja Poreskoj upravi nije prevelik napor i ne iziskuje velika dodatna sredstva koja mogu biti opterećenje za NVO. Osnovni motiv za našu inicijativu leži u činjenici da se dostavljanjem finansijskih iskaza Poreskoj upravi ostvaruje veća transparentnost u radu nevladinih organizacija. Ukoliko bi bila prihvaćena naša inicijativa, onda bi u skladu sa članom 9 stav 5 Prijedloga zakona o računovodstvu, na internet stranici Poreske uprave bili objavljeni bilansi stanja i uspjeha svih nevladinih organizacija. Sada ta odredba Zakona važi samo za one organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost. Pitanje računovodstva u neprofitnim organizacijama kao što su nevladine orgaizacije, sindikati i vjerske organizacije, moguće je urediti posebnim propisom ali do usvajanja takvog propisa treba osigurati obaveznost vođenja poslovnih knjiga primjenom istih pravila za sva pravna lica", naveo je Đurović.

U Koaliciji NVO se nadaju da će inicjativa biti prihvaćena.

Koalicija okuplja 101 nevladinu organizaciju iz Crne Gore.

Izvor: Vebsajt RTCG, 13.07.2016.