Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SUDOVI I JAVNI IZVRŠITELJI EFIKASNO RJEŠAVALI PREDMETE

15.06.2020.


Javni izvršitelji i sudovi riješili su veliki broj izvršnih predmeta, struktura riješenih predmeta izuzetno je povoljna, naročito kada su u pitanju izvršenja na osnovu izvršnih isprava, naplaćeno je oko 60 miliona potraživanja (duga). Predmeti su rješavani u relativno kratkom roku, i sudovi su bili izuzetno efikasni i u rješavanju predmeta po prigovorima na odluke izvršnih sudija i javnih izvršitelja, poručio je Generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde Ibrahim Smailović.

Na sjednici Vlade razmotrena je i usvojena Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja za period 1. januar – 31. decembar 2019. godine.

Smailović je istakao da se na osnovu rezultata Analize zaključuje da je sistem izvršenja nastavio da funkcioniše efikasno.

Kako je ukazao, analizom su obuhvaćeni: rad i rezultati javnih izvršitelja, rad i rezultati osnovnih sudova i Privrednog suda Crne Gore u izvršnim predmetima, nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i utvrđeno stanje, te drugi podaci i aktivnosti koji su relevantni za sistem izvršenja.

Istakao je da su javni izvršitelji u posmatranom periodu riješili 35.925 predmeta i da je struktura riješenih predmeta na osnovu isprava izuzetno povoljna naročito kada su u pitanju izvršni predmeti na osnovu izvršnih isprava.

"Dužina trajanja izvršnog postupka kod izvršnih isprava ostala je na istom nivou kao u 2018. godini - 18 dana u svim predmetima, dok je u onim predmetima u kojima je potraživanje naplaćeno 100% postupak naplate potraživanja trajao je 16 dana", objasnio je Smailović.

Kako je ukazao, kada je riječ o ukupnom iznosu naplaćenog potraživanja u analiziranom periodu on iznosi 60 miliona eura.

"Vrlo je važno napomenuti da se u značajnom broju predmeta kako na osnovu izvršnih tako i na osnovu vjerodostojnih isprava izvršenje sprovodi namirenjem u ratama", poručio je Smailović.

Generalni direktor je kao posebno važno istakao da je Analiza pokazala da je u posmatranom periodu povećana zakonitost u odlučivanju izvršnih sudija i javnih izvršitelja, jer je procenat usvojenih prigovora smanjen za 4,89% u odnosu na prethodni period. Broj izjavljenih prigovora je na prošlogodišnjem periodu, nešto niži i iznosi 2,66% od ukupnog broja predmeta koji se nalazio u radu kod javnih izvršitelja u posmatranom periodu.

"Efikasnosti sistema izvršenja u posmatranom periodu svojim radom i rezultatima rada u u značajnoj mjeri doprijenili su osnovni sudovi i Privredni sud Crne Gore, koji su riješili gotovo cjelokupni priliv predmeta ove vrste, dok su osnovni sudovi u značajnoj mjeri smanjili zaostatak predmeta na osnovu vjerodostojnih isprava iz prethodnog perioda. Kada je u pitanju rješavanje predmeta po prigovorima na odluke izvršnih sudija i javnih izvršitelja, osnovni sudovi su u posmatranom periodu riješili 90,66% od broja izjavljenih prigovora, dok je navedeni procenat kod Privrednog suda Crne Gore bio još već i iznosi 99,70%, što znači da su riješeni gotovi predmeti i da je strankama blagovremeno pružena pravna zaštita", ukazao je Smailović.

Posebno važnim istakao je da su svi predmeti na osnovu izvršnih isprava riješeni u kratkom roku u trajanju do 3 mjeseca – 84,89% predmeta, dok je, sa druge strane, veliki broj predmeta na osnovu vjerodostojnih isprava i mjenice kao vjerodostojne isprave riješen u trajanju dužem od 1 godine – 97,66%, čime je značajno smanjen njihov zaostatak iz prethodnog perioda. Važnost podatka da je veliki broj predmeta na osnovu izvršnih isprava kod osnovnih sudova riješen u kratkom roku do 3 mjeseca proizilazi iz činjenice što se ovi predmeti odnose na oduzimanje i predaju djeteta i vraćanje zaposlenog na rad.

Na osnovu svih navedenih podataka, kako kaže, može se konstatovati da je reforma sistema izvršenja u pogledu rasterećenja sudova i povećanja njihove efikasnosti u rješavanju ove vrste predmeta u posmatranom periodu dala odlične rezultate.

"Pravilnom funkcionisanju i efikasnosti sistema izvršenja doprinijele su i brojne aktivnosti Ministarstva pravde koje je nastavilo sa aktivnim praćenjem i unaprjeđenjem sistema izvršenja, kao i praćenjem zakonitosti rada javnih izvršitelja kroz redovnu komunikaciju sa nadležnim organima i vršenjem nadzora nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, kao i aktivnosti Komore javnih izvršitelja, od kojih se kao najznačajnije mogu izdvojiti elektronsko povezivanje javnih izvršitelja sa katastarskim evidencijama, prisustvo javnih izvršitelja obukama i seminarima iz oblasti izvršenja i nadzor nad zakonitošću javnih izvršitelja", zaključio je Smailović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 11.06.2020.


Naslov: Redakcija