Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U VEZI SA PRIPREMOM STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE 2016-2020. GODINE


Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Strategije reforme javne uprave 2016-2020. godine.

Nevladine organizacije koje su zainteresovane za učešće u konsultovanju potrebno je da Ministarstvu unutrašnjih poslova podnesu prijavu za učešće u konsultovanju na adresu: Podgorica, Svetog Petra Cetinjskog broj 22 ili e-mail adresu: ivan.sikmanovic@mup.gov.me, u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijava treba da sadrži predlog nevladine organizacije o tome na koji način treba da se obavi konsultovanje (održavanje sastanka, dostavljanje pisanih predloga i dr.), kao i kontakt podatke nevladine organizacije. Prilikom određivanja načina konsultovanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova će voditi računa o broju zainteresovanih nevladinih organizacija za konsultovanje i predloženim načinima konsultovanja.

Listu nevladinih organizacija koje su iskazale zainteresovanost za učešće u konsultovanju Ministarstvo unutrašnjih poslova će objaviti na svojoj internet stranici, u roku od tri dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Po obavljenom konsultovanju, Ministarstvo unutrašnjih poslova će sačiniti izvještaj o sprovedenom konsultovanju i isti objaviti na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana održavanja konsultovanja.

Izvor: Vebsajt MUP Crne Gore, 12.06.2015.