Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 15. juna sednice Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu


125. śednica Zakonodavnog odbora biće održana 15. juna 2015, sa početkom u 10:00 sati, u Plavom salonu.

Dnevni red

1.Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora,novčane kazne i mjera bezbjednosti;

2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama;

3.Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom;

4.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu;

5.Predlog zakona o upravnoj inspekciji.

104. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana 15. juna 2015, sa početkom u 11:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red

-Usvajanje zapisnika sa prve zajedničke sjednice Odbora za evropske integracije i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet-

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi;

2. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2014. godinu;

3. Izvještaj o finansijskom poslovanju sa Izvještajem o radu Agencije za elektronske medije za 2014. godinu;

4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, koje su podnijeli poslanici:

- Mićo Orlandić i Džavid Šabović (jedan) (04-1/15-1/5)

- Snežana Jonica (četiri) (04-1/15-1/7)

5. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji, koje je podnio poslanik:

- Dritan Abazović

6. Tekuća pitanja.

94. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu biće održana 15. juna 2015, sa početkom 15:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red

1. Amandmani (19) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, koje su podnijeli poslanici:

- Goran Danilović (1) – (23-2/15-6/3);

- Srđan Perić (5) – (23-2/15-6/5);

- Neven Gošović (4) – (23-2/15-6/6);

- Snežana Jonica (2) – (23-2/15-6/10);

- Srđan Perić i Goran Tuponja (4) – (23-2/15-6/11);

- Snežana Jonica (1) – (23-2/15-6/13);

- Draginja Vuksanović i Snežana Jonica (2) – (23-2/15-6/14).

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 14.06.2015.