Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Ministarstvo zdravlja poziva sve zainteresovane subjekte da uzmu učešća u javnoj raspravi


Ministarstvo zdravlja, uputilo je javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, privrednim društvima i preduzetnicima, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne uprave, Fondu za zdravstveno osiguranje, Zajednici opština Crne Gore, Ljekarskoj komori, Farmaceutskoj komori, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku.

Okrugli sto biće organizovan u Podgorici u utorak, 19. maja 2015. godine, u Institutu za javno zdravlje, sala broj 12, sa početkom u 11 časova.

Takođe, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti Ministarstvu zdravlja, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, na fax 078/113-128 i na e-mail mzdravlja@gov.me.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja, Portalu e-Uprave i u Dnevnom listu "Pobjeda".

Ministarstvo zdravlja će sačiniti izvještaj o javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave, u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave.

Tekst nacrta zakona sa obrazloženjem možete preuzeti ovdje.

Izvor: Vebsjat Ministarstva zdravlja, 12.5.2015.