Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

USTAVNI SUD CG: Predmet odlučivanja Ustavnog suda u izbornom sporu za izbor predsjednika Crne Gore može biti samo rješenje Državne izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, odnosno da je rješenje Državne izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor procesna pretpostavka dopustivosti zahtjeva ustavnosudske zaštite u sporu za izbor predsjednika Crne Gore

15.03.2018.


Povodom interesovanja sredstava javnog Informisanja o nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore u postupku provjjere potpisa podrške građana kandidatima za Presdjednika Crne Gore:

- Na izbor Predsjednika Crne Gore, saglasno odredbi člana 9. Zakona o izboru predsjednika Crne Gore ("Sl. list CG", br. 17/2007, 8/2009 - dr. zakon i 12/2016 - odluka US), shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - odluka US, 12/2016 - odluka US, 60/2017 - odluka US i 10/2018 - odluka US) koje se odnose na: biračko pravo; utvrđivanje i oglašavanje liste kandidata; predstavljanje kandidata; način organizovanja izbora; oblik i sadržinu glasačkog listića; glasanje na biračkom mjestu i van biračkog mjesta i zaštitu biračkog prava, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore ("Sl. list CG", br. 11/2015) propisano je da se postupak odlučivanja o povredi prava u toku izbora Predsjednika Crne Gore pokreće žalbom koju mogu podnijeti kandidat, predlagač kandidata i birač koji smatra da mu je povrijeđeno biračko pravo i na taj postupak se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak odlučivanja o povredi prava u toku izbora poslanika i odbornika (clan 104. st. 1. i 3.)

U tom smislu, odredbama člana 97. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu i člana 110. stav 2. Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da se postupak odlučivanja o povredi prava u toku izbora poslanika i odbornika pokreće podnošenjem žalbe Ustavnom sudu protiv rješenja Državne izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor.

Iz navedenih odredaba sva tri zakona proizilazi da predmet odlučivanja Ustavnog suda u izbornom sporu za izbor predsjednika Crne Gore može biti samo rješenje Državne izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor, odnosno da je rješenje Državne izborne komisije kojim je odbačen ili odbijen prigovor procesna pretpostavka dopustivosti zahtjeva ustavnosudske zaštite u sporu za izbor predsjednika Crne Gore.

Takođe ukazuju da Ustavni sud Crne Gore, po sopstvenoj inicijativi može pokrenuti postupak samo u okviru dvije ustavne nadležnosti: ocjene ustavnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i ocjene ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 14.03.2018.


Naslov: Redakcija