Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 14. marta 2016. godine održane sednice Zakonodavnog odbora, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbor za evropske integracije - Razmotreni prijedlozi zakona, održana Javna tribina na temu "Crna Gora i EU: pregovori u oblasti slobode kretanja robe"


66, 67 i 68. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport razmotrio je i pozitivno se izjasnio o:

•Prijedlogu zakona o mladima, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore;

•Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore.

Odbor je, takođe, razmotrio i predložio Skupštini da usvoji Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Odbor je usvojio Izvještaj o radu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport za 2015. godinu, kao i Plan rada Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport za 2016. godinu.

Osim članova Odbora i predstavnika predlagača zakona śednicama su prisustvovali i Lazar Šuković, student ombudsman Univerziteta Crne Gore i predstavnik Arhitektonskog fakulteta u Skupštini Studentskog parlamenta; Tamara Čirgić, programska menadžerka u nevladinoj organizaciji "Forum mladih i neformalna edukacija" (Forum MNE);Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

152. śednica Zakonodavnog odbora

Na održanoj 152. śednici Zakonodavnog odbora, Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu; Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna.

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), zbog odsustva predstavnika predlagača akata, Odbor nije razmotrio: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu; Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje i Prijedlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare.

Javna tribina Odbora za evropske integracije na temu sloboda kretanja robe

Ispunjena tri početna mjerila za otvaranje poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe

Odbor za evropske integracije organizovao je javnu tribinu na temu "Crna Gora i EU: pregovori u oblasti slobode kretanja robe". Moderator tribine bila je Marija Maja Ćatović, zamjenica predśednika Odbora za evropske integracije, dok je o pravnoj tekovini i sprovođenju obaveza u ovom poglavlju govorila Nina Vujošević, savjetnica predśednika Vlade i šefica Radne grupe za pripremu pregovora u poglavlju 1 – Sloboda kretanja robe.

Poslanica Ćatović je istakla da slobodno kretanje robe predstavlja jednu od četiri osnovne slobode na jedinstvenom tržištu Evropske unije, pa stoga ova oblast održava suštinu procesa evropskih integracija. Ona se interesovala za obaveze Crne Gore u ovom poglavlju u narednom periodu, kao i za konkurentnost crnogorske privrede na evropskom tržištu.

Šefica Radne grupe za Poglavlje 1, Nina Vujošević, predstavila je sadržaj ovog poglavlja, koje se dijeli u četiri ključne podoblasti – horizontalne mjere, stari pristup, novi pristup i proceduralne mjere.

Istakla je da je ova oblast sveprisutna, pa je za sprovođenje mjera nadležno čak osam resora. Kad je u pitanju sprovođenje obaveza u pregovorima, finalizaciji Nacrta pregovaračke pozicije za ovo poglavlje je prethodilo ispunjenje tri početna mjerila, koja su se odnosila na donošenje strategije i akcionog plana za usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, skrining propisa u cilju utvrđivanja da li negdje postoji obaveza poštovanja CE znaka, što bi moglo da dovede do pravnih nejasnoća imajući u vidu da Crna Gora još uvijek nije članica EU, kao i donošenje akcionog plana sa spiskom propisa koji predstavljaju barijeru trgovini sa EU.

Vujošević je zaključila time da će nakon ulaska u EU crnogorski proizvođači funkcionisati u okviru ravnopravne tržišne utakmice, ali da će time dobiti i obavezu da poštuju stroge evropske standarde.

Tribina je organizovana u susret predstojećoj śednici Odbora, na kojoj će biti razmotren Nacrt pregovaračke pozicije za ovo poglavlje.

Izvor: Press služba Skupštine, 14.03.2016.