Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Prva faza racionalizacije mreže sudova nije ispunila očekivanja kada je riječ o detaljnijem i sveobuhvatnijem pristupu racionalizacije mreže sudova i državnih tužilaštava. Druga faza racionalizacije pravosudne mreže treba da bude fokusirana na smanjenje broja prvostepenih sudova, praćeno smanjenjem broja sudija i sudske administracije

15.02.2017.


U Crnoj Gori u stvaranju racionalnog i efikasnog pravosudnog sistema ostaje veliki prostor za napredak, a nastavak procesa racionalizacije pravosudne mreže treba da prate dobro obrađene kvantitativne analize i podaci, saopšteno je na predstavljanju izvještaja Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja Zlatko Vujović, ukazao je na predstavljanju Izvještaja o racionalizaciji mreže sudova u Crnoj Gori, koji je nastao u okviru projekta "Monitoring reforme pravosuđa", a koji realizuju CeMI i Akcija za ljudska prava (HRA), da je prva faza procesa racionalizacije završena uz izvjesne ostvarene rezultate kada je riječ o normativnom i institucionalnom okviru.

"Ostaje veliki prostor za napredak i dalje korake. Imajući u vidu sadržaj posljednjeg objavljenog Plana racionalizacije pravosudne mreže 2017-2019, ne može se naslutiti postojanje jasne vizije procesa racionalizacije pravosudne mreže u narednom trogodišnjem periodu", rekao je Vujović u Bijelom Polju.

On je Ukazao da je neophodno da nastavak procesa racionalizacije pravosudne mreže prate dobro obrađene, kvantitativne analize i podaci. "Ovaj segment je u potpunosti izostao u toku prve faze racionalizacije pravosudne mreže".

"Prva faza racionalizacije mreže sudova nije ispunila očekivanja kada je riječ o detaljnijem i sveobuhvatnijem pristupu racionalizacije mreže sudova i državnih tužilaštava", ukazao je Vujović.

On je rekao da je mreža osnovnih sudova ostala nepromijenjena nakon sprovedene I faze, i pored, kako je naveo, sprovedenih analiza i preporuka koje su dali međunarodni eksperti u procesu pripreme za prvu fazu racionalizacije mreže sudova u Crnoj Gori.

"Postojeća mreža sudova u Crnoj Gori je i dalje "izuzetno gusta" uz pojedine sudove koji shodno evropskim standardima i kriterijumima ne mogu da opravdaju svoje postojanje (na primjer: Osnovni sud u Danilovgradu, Osnovni sud na Žabljaku i Osnovni sud u Plavu)", Ukazao je Vujović.

Broj sudija u Crnoj Gori, kako je istakao, premašuje za gotovo 100 odsto evropski prosjek.

"Trenutno, prosječan broj sudija na 100 hiljada stanovnika u zemljama članicama Savjeta Evrope je 21. U Crnoj Gori postoji 41 sudija na 100 stanovnika", pojasnio je Vujović.

On je Ukazao da Ministarstvo pravde treba da oformi radnu grupu koja će u najhitnijem roku pripremiti novi dokument o racionalizaciji pravosudne mreže koji će, kako je naveo, biti odraz političke spremnosti za daljim pravosudnim reformama i konkretnim koracima u narednoj fazi racionalizacije pravosudne mreže u Crnoj Gori.

"Pri kreiranju inovirane verzije plana racionalizacije pravosudne mreže neophodno je uzeti u obzir zaključke i zapažanja i preporuke CEPEJ-a i ekspertske analize koje su pripremane neposredno pred sprovođenje prve faze racionalizacije pravosudne mreže i dati odgovor na ključna pitanja i zamjerke u odnosu na broj sudija i "gustinu" sudske mreže", naveo je Vujović.

On je rekao da druga faza racionalizacije pravosudne mreže treba da bude fokusirana na smanjenje broja prvostepenih sudova, praćeno smanjenjem broja sudija i sudske administracije.

"Na bazi sprovedenih analize funkcionisanja pravosudne mreže - neophodno je pripremiti plan racionalizacije mreže prvostepenih sudova, koji će u prvom redu obuhvatiti "gašenje" sudova koji sa aspekta održivosti ne mogu opravdavdati svoje postojanje. Tu u prvom redu mislimo na osnovne sudove u Danilogradu, Žabljaku i Plavu", precizirao je Vujović.

On je rekao da je veoma bitno da se sve buduće odluke i planovi u procesu racionalizacije pravosudne mreže dobro objasne kako predstavnicima pravosuđa i administracije, tako i građanima i čuje njihovo mišljenje.

"Građani će biti ti koji će osjetiti i pozitivne ali i negativne strane procesa racionalizacije pravosudne mreže", istakao je Vujović.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 14.02.2017.


Naslov: Redakcija