Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU I STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. GODINE: Usklađivanje sa pravom EU


Na osnovu člana 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012) Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije tokom 2016. godine sprovešće javnu raspravu o Prijedlogu zakona o elektronskom potpisu i Strategiji razvoja informacionog društva do 2020. godine.

Prijedlog zakona o elektronskom potpisu

Prijedlogom zakona o elektronskom potpisu u pravni sistem Crne Gore transponovaće se Uredba Evropske Unije broj 910/2014 Evropskog parlamenta i vijeća o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu.

Pomenutom Direktivom stavljena je van snage Direktiva 1999/93/EZ sa kojom je usaglašen važeći Zakon o elektronskom potpisu ("Sl. list RCG", br. 55/2003 i 31/2005 - ispr. i "Sl. list CG", br. 41/2010 i 40/2011 - dr. zakon). Novom Uredbom 910/2014 nastoji se povećati povjerenje u elektronske transakcije na tržištu Evropske Unije stvaranjem zajedničkog pravnog osnova za sigurnu elektronsku interakciju između građana, privrede i javne uprave.

Usaglašenost našeg normativnog okvira za oblast informacionog duštva sa evropskim je cilj zbog kojeg će se raditi novi Predlog zakona o elektronskom potpisu. Rok za izradu pomenutog Prijedloga zakona, saglasno Programu rada Vlade za 2016. godinu i Programu rada Ministartva za informaciono društvo i telekomunikacije za 2016. godinu je četvrti kvartal tekuće godine.

Strategija razvoja informacionog društva do 2020. godine

Izrada novog strateškog dokumenta, kojim će se odrediti smjernice razvoja informacionog društva u Crnoj Gori do 2020. godine jedan je od prioriteta Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije u 2016-oj godini. Usaglašavanje strateških ciljeva u ovoj oblasti sa Digitalnom agendom Evropske Unije kao i sa Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta za Evropu, biće u fokusu pripreme ovog dokumenta. Rok za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine, saglasno Programu rada Vlade za 2016. godinu i Programu rada Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije za 2016. godinu je treći kvartal tekuće godine

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, 12.02.2016.