Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CBCG: Obavezna rezerva 249 miliona eura


Obavezna rezerva banaka na kraju decembra 2015. godine je, prema podacima Centralne banke CBCG, iznosila 249,1 milion eura.

Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve, na račun CBCG u inostranstvu izdvojeno je 45,4 odsto, na račun obavezne rezerve u zemlji 33,2 odsto, a u državnim zapisima 21,4 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka, na koji se obračunava obavezna rezerva, na kraju decembra bilo je 2,67 milijardi eura, što je 40,3 miliona više od prosječnog stanja depozita krajem novembra. Od ukupnih depozita na one po viđenju odnosi se 51,9 odsto, a na oročene 48,1 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu Odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 9,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 8,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine, primjenjuje se stopa od 9,5 odsto.

Banke dostavljaju CBCG izvještaje na propisanim obrascima, a obaveznu rezervu izdvajaju srijedom na račun obavezne rezerve u zemlji, na račune Centralne banke u inostranstvu i u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crna Gora.

Počev od 1. januara prošle godine, a u skladu sa Odlukom o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore ("Sl. list CG", br. 73/2015 i 78/2015 - ispr.), banka može do 25 odsto obavezne rezerve izdvojiti i držati u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crna Gora, bilo koje ročnosti, nakon čega može još do deset odsto obavezne rezerve izdvojiti i držati u obliku zapisa ročnosti do 182 dana.

Na 15 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća banci mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćene obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i manje izdvojene obavezne rezerve po osnovu nepravilnog obračuna ili u propisanom roku neizdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.

Izvor: Vebsajt CdM, 14.01.2016.