Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 14. decembra 2015. godine Sedma - posebna śednica drugog redovnog zasijedanja, sednice Odbora za rodnu ravnopravnost, Zakonodavnog odbora, Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za ljudska prava i slobode - Razmatranje prijedloga zakona, analiza stepena implementacije izbornog zakonodavstva


Sedma - posebna śednica drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini biće održana 14. decembra 2015. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Velikoj sali.

Dnevni red:

- Premijerski sat i poslanička pitanja.

56. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost biće održana 14. decembra 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu

2. Tekuća pitanja.

142. śednica Zakonodavnog odbora biće održana 14. decembra 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014.godinu;

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i

3. Prijedlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016.godinu.

Sedma śednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora biće održana 14. decembra 2015. godine, sa početkom u 09:00 časova, u zgradi Uprave policije, Sala 431.

Dnevni red:

1. Analiza stepena implementacije izbornog zakonodavstva.

Nastavak 50. śednice Odbora za bezbjednost i odbranu biće održana 14. decembra 2015. godine, sa početkom u 08:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2014. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2014. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:

- Ministarstvo odbrane,

- Ministarstvo unutrašnjih poslova,

- Agenciju za nacionalnu bezbjednost;

2. Konačan izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova;

3. Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:

- Ministarstvo odbrane,

- Ministarstvo unutrašnjih poslova,

- Mgenciju za nacionalnu bezbjednost;

4. Tekuća pitanja.

59. śednica Odbora za ljudska prava i slobode biće održana 14. decembra 2015. godine, sa početkom u 15:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

Usvajanje Zapisnika sa:

- 57. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 22. septembra 2015. godine i

- 58. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 23. septembra 2015. godine

1. Prijedlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu sa Mišljenjem Zaštitnika ljudskih prava i sloboda na Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;

2. Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu sa predlogom da se razmotre sljedeće budžetske potrošačke jedinice (zainteresovano radno tijelo):

(1) Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – član 53 stav 3 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 42/2011 i 32/2014), u okviru Programa Zaštita ljudskih prava i sloboda (str.175 - 50201),

(2) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Ostvarivanje rodne ravnopravnosti, Unapređenje položaja RAE populacije, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava, Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova (str. 148- 41401),

(3) Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu (str. 170- 41604),

(4) Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u okviru Programa Administracija (str. 186- 51001)

(5) Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (str. 151 - 41402),

(6) Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore u okviru programa Administracija (str. 153 - 41405), i

(7) Nacionalni savjeti (str. 154 - 41406) sa

- Izvještajem o radu i finansijskom poslovanju Albanskog savjeta za 2014. godinu i

- Izvještajem o radu i finansijskim izvještajem Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori za 2014. godinu;

/Izvještaji ostalih manjinskih nacionalnih savjeta nijesu dostavljeni/

3. Informacija o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 01.01.-31.07. 2015. godine (član 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore) sa

- Predstavkom NVO "Udruženje priređivača igara na sreću Crne Gore – UPIS" od 23. juna 2015. godine;

4. Informacija o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalnih uprava, sudovima i Državnom tužilaštvu, koju je dostavilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (član 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore);

5. Zahtjev Ministarstva za ljudska i manjinska prava za imenovanje člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola;

6. Usvajanje Izvještaja i Informacija o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode od septembra do decembra 2015. godine:

(1) Informacija sa Seminara "Etički kodeks poslanika", koji je organizovao Odbor za ljudska prava i slobode u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), 17. septembra 2015. u Podgorici;

(2) Izvještaj o učešću zamjenice predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Ljiljane Đurašković na Interparlamentarnom sastanku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta i nadležnih odbora nacionalnih parlamenata na temu "Situacija na Mediteranu i potreba za cjelovitim pristupom migracijama", održanom 23. septembra 2015. u Briselu;

(3) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na događaju u okviru nastavka Kampanje "Svako dijete treba porodicu", koji su organizovali Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori, održanom 28. septembra 2015. u Crnogorskom narodnom pozorištu;

(4) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa specijalnom savjetnicom za međunarodna prava osoba sa invaliditetom pri Stejt Dipartmentu Džudit Hjuman, održanog 7. oktobra 2015. u Podgorici;

(5) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića i predstavnika Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na sastanku sa članovima ekspertske grupe Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA), održanom 15. oktobra 2015. u Skupštini Crne Gore;

(6) Informacija o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode Husnije Šabovića na Strateškom sastanku Vlade Crne Gore i sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, održanom 19. i 20. oktobra 2015. u Bečićima;

(7) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Konferenciji "Kvalitetno obrazovanje- kvalitet, inkluzija, inovacije- temelji za budućnost", održanoj 27. oktobra 2015. u Podgorici;

(8) Izvještaj o učešću Delegacije Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnom seminaru pod nazivom: "Uloga Ombudsmana u modernoj parlamentarnoj demokratiji- regionalna perspektiva", održanom 18. i 19. novembra 2015. u Evropskom parlamentu u Briselu i

(9) Izvještaj o učešću Delegacije Odbora za ljudska prava i slobode na Trećoj regionalnoj konferenciji parlamentarnih tijela nadležnih za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 23. i 24. novembra 2015. u Parlamenarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu, i

7. Tekuća pitanja. 

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 13.12.2015.