Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 11. decembra 2015. godine nastavljena Druga śednica drugog redovnog zasijedanja, održane śednice Odbora za rodnu ravnopravnost, Odbora za evropske integracije, Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije - Završena rasprava o dva prijedloga zakona, usvojen Obrazac izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera, prezentovan uređaj za elektronsku identifikaciju birača


Šesti dan Druge śednice drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Šestog dana druge śednice drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, poslanici su završili raspravu o Prijedlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlogu zakona o zdravstvenom osiguranju.

57. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Na 57. śednici Odbora održanoj 11. decembra 2015. godine, ekspert i ekspertkinje ODIHR - a: Karolina Leaković, Nedim Hogić i Lana Ačkar predstavili su Smjernice za rodno odgovornu Skupštinu Crne Gore.

Smjernice treba da posluže kao uputstvo za izradu plana za veće uvažavanje rodnog aspekta kroz rad parlamenta. Usvajanje i realizacija ovog plana treba da utiče na podizanje svijesti o pitanjima rodne ravnopravnosti i značaja integracija politika rodne ravnopravnosti, kao i uspostavljanje mehanizama ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Skupštini Crne Gore i jedna je od mjera u okviru Akcionog plana za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore za 2015. godinu.

Smjernice postavljaju ciljeve koji treba da budu postignuti u šest oblasti: Liderstvo i posvećenost; Rodna uravnoteženost u političkom zastupanju; Rodno odgovorno zakonodavstvo i politika; Skupštinske službe i infrastruktura; Svijest o rodnoj ravnopravnosti u skupštinskoj kulturi i Skupština kao zastupnik rodne ravnopravnosti.

Śednici su pored članova/ica Odbora za rodnu ravnopravnost i Administrativnog odbora prisustvovali: generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković, šefica Kancelarije generalnog sekretara Skupštine Irena Mijanović, v.d. program menadžerka Odjeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Crnoj Gori Ana Milutinović,viša savjetnica u Odjeljenju za demokratizaciju Misije OEBS - a u Crnoj Gori Vanja Šćepović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović, savjetnice u Ministarstvu prosvjete i Upravi za inspekcijske poslove Vjera Kovačević i Lucija Adžić.

Odbor je zatražio podršku Misije OEBS - a u Crnoj Gori, u cilju dobijanja stručne pomoći za izradu ovog dokumenta i sagledavanja uporednih iskustava. Prepoznajući značajnim izradu ovog dokumenta za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, Misija OEBS - a u Crnoj Gori podržala je rad Odbora za rodnu ravnopravnost angažujući, uz pomoć ODIHR-a, eksperte koji su sačinili Smjernice.

42. śednica Odbora za evropske integracije

Na 42. śednici Odbora za evropske integracije, održanoj 11. decembra 2015. godine, članovi Odbora su razmotrili stepen realizacije preporuka usvojenih na X sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), održanom 8. i 9. aprila 2015. godine u Budvi.

Na śednici su učestvovali predstavnici više ministarstava i drugih državnih institucija, nadležnih za konkretna pitanja zastupljena u preporukama POSP-a, koji su predstavili rad svojih institucija na sprovođenju tih preporuka u periodu od posljednjeg sastanka.

U toku rasprave je, između ostalog, bilo riječi o aktivnostima usmjerenim na jačanje kapaciteta tužilaštva, sudstva i policije, implementaciji izbornog zakonodavstva, unapređenju položaja osoba s invaliditetom, kao i mjerama za sprečavanje, istrage i kažnjavanje slučajeva porodičnog nasilja.

Na śednici je učestvovao i generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković, koji je predstavio rezultate Skupštine u domenu transparentnosti rada i slobodnog pristupa informacijama.

Śednica je održana u susret XI śednici POSP-a, koja će se održati 16. i 17. decembra u Strazburu.

Jedanaesta śednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Na śednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije održanoj 11. decembra 2015. godine, Sreten Radonjić, direktor Agencije, i Dušan Polović, načelnik Službe za IKT i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde, informisali su članove Savjeta o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj 08-909 od 8. maja 2015. godine, kojim je Vlada ustupila poslovni prostor Uprave za nekretnine, za potrebe smještaja Agencije za sprječavanje korupcije.

Nakon konstruktivne rasprave o Informaciji o rekonstrukciji prostorija za rad Agencije za sprječavanje korupcije, koju je dostavio Direktor Agencije, isti je naveo da će se preduzeti sve radnje kako bi Agencija počela sa radom u punom kapacitetu.

Direktor Agencije i načelnik Službe za IKT i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde su takođe informisali članove Savjeta o toku izrade web stranice Agencije za sprječavanje korupcije, i najavili da će web stranica Agencije biti aktivna od 1. januara 2016. godine, kada Agencija počinje sa radom. Dogovoreno je da web stranica Agencije bude prezentovana članovima Savjeta na jednoj od narednih śednica, a prije početka rada Agencije.

Članovi Savjeta su, nakon prezentacije Obrasca izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera, od strane Maje Karas Bošković, savjetnice u Komisiji za sprječavanje sukoba interesa, usvojili Obrazac, i dogovorili da Direktor u najkraćem roku upozna članove Savjeta sa uputstvom za popunjavanje Obrasca.

U okviru tačke dnevnog reda: "Tekuća pitanja", Aleksandra Vojinović, savjetnica u Upravi za antikorupcijsku inicijativu, informisala je članove Savjeta o statusu Twinning projekta IPA 2014 "Podrška implementaciji mjera u oblasti integriteta". Navela je da je vrijednost projekta 600 000 eura, da je planirano trajanje projekta 18 mjeseci, a očekivani početak implementacije IV kvartal 2016. godine. Članovi Savjeta su izrazili zadovoljstvo podrškom Evropske komisije, posebno zbog toga što je pružena već na početku rada Agencije.

Shodno dobroj praksi Savjeta, članovi Savjeta su odlučili da, shodno zakonu, dostave Institutu alternativa tražene informacije, kopije audio snimaka sa śednica Savjeta.

Šesta śednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora

Na održanoj šestoj śednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, izvršena je prezentacija uređaja za elektronsku identifikaciju birača od strane predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Śednici su prisustvovali: Nataša Starovlah Knežević, načelnica odjeljenja za informacione tehnologije u Ministarstvu unutrašnjih poslova i članovi i stručna služba Državne izborne komisije.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 11.12.2015.