Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

POGLAVLJE 32 - FINANSIJSKI NADZOR: Evropska komisija ocjenjuje da je ostvaren dobar napredak u oblasti eksterne revizije, posebno revizije uspjeha


Ocjena Evropske komisije o napretku u Poglavlju 32 "Finansijski nadzor" da je ostvaren dobar napredak u oblasti eksterne revizije, posebno revizije uspjeha, u kom se navodi da je Državna revizorska institucija (DRI) "poboljšala svoje kapacitete za vršenje revizije uspjeha i postepeno povećava broj revizija uspjeha, profesionana je satisfakcija za sve tamo zaposlene, ocijenio je senator DRI Branislav Radulović koji je i predstavnik za pregovaračko Poglavlje 32.

U izvještaju EK o napretku Crne Gore u 2016. godini, osim revizije visoku ocjenu je dobila i zaštita intelektualne svojine.

Lošim je ocijenjen napredak u ribarstvu i pokretljivosti radnika. Evropsku komisiju zabrinjavu rast javnog duga, visok fiskalni deficit i rastuća nezaposlenost. Crnoj Gori je preporučeno da preduzme momentalne mjere za smanjenje troškova zarada u javnom sektoru, Fondu PIO i naknada za majke sa troje i više djece. Uz ograničenje javne potrošnje, predloženo je povećanje poreza.

Radulović navodi da je dobra ocjena EK dokaz da se predanim i posvećenim radom mogu stvarati visoko profesionalne institucije, koje proizvode rezultat koji ima evropsku prepoznatu vrijednost.

"Posebno smo zadovoljni i činjenicom da je EK, pored pozitivne ocjene rada DRI istakla i `dobru saradnju sa medijima i NVO sektorom`. U prošlom izvještaju EK je insistirala na razvoju revizije uspjeha za koju smo ovog puta dobili pohvalu, a u ovom izvještaju kao izazov za naredni period naglašavaju praćenje realizacije preporuka DRI na čemu ćemo dati poseban akcenat u narednom periodu", naveo je on.

Predstavnici DRI u Radnoj grupi za pregovaračko poglavlje, 22. novembra 2016. godine u Briselu biće u prilici da dodatno prezentuju rezultate rada, s obzirom na to da je izvještaj o napretku obuhvatio njihov rad do jula ove godine, a najintenzivnija aktivnost bila je u oktobru.

"U oktobru je DRI podnijela svoj godišnji izvješta o radu i objavila najveći broj okončanih revizija", objasnio je senator DRI. U izvještaju EK se naglašava da "još treba poboljšati kapacitet parlamenta da osigura djelotvoran nadzor nad cijelim budžetskim procesom, uključujući revizorske izvještaje i preporuke DRI".

"Shodno ovom očekujemo da sa novim sazivom Skupštine i matičnim odborom za ekonomiju, finansije i budžet dodatno unaprijedimo već sada dobru saradnju", rekao je Radulović.

EK je sugerisala Crnoj Gori da u narednom periodu treba na nivou Vlade da postigne dogovor u vezi sa definisanjem upravljačke odgovornosti, povećava broj revizora u DRI, da značajno ojača nacionalne kapacitete za borbu protiv prevara.

Oni su, pored ostalog, ocijenili da je Crna Gora umjereno spremna za razvijanje funkcionalne tržišne ekonomije, a da je dobar napredak ostvaren u kretanju robe, bezbjednisti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj zaštiti, carini i finansijskoj kontroli.

Evropska komisija je konstatovala da je ovogodišnji budžet loše planiran - podbacivanje gradnje autoputa, povećanja zarada, većeg penzijskog fonda i nadoknada.

"Nekoliko novih skupih programa socijalnih naknada predstavljaju izazov za fiskalnu održivost. Zbog toga su potrebne hitne korektivne mjere", navedeno je, između ostalog, u izvještaju.

Oporezivanje, kako se navodi, ima umjeren nivo i nije bilo napretka u odnosu na prošlu godinu što važi i za ekonomsku i monetarnu politiku. EK je predložila povećanje poreza, smanenje sive ekonomije koja je, kako navode, 24,5 odsto BDP. Ocijenili su da je problem korupcija i slaba vladavina prava.

"Subvencije su umjerene i alocirane samo na jednu kompaniju - Montenenegro erlajnz. Stimulansi koji su dati vlasnicima luksuznih hotela povećali broj hotela za 140 odsto", navodi se u izvještaju. Iako stabilan bankarski sektor, kako navode, pati od loše profitabilnosti. Oni preporučuju i da se razvije strategija rješavanja loših kredita kroz uključivanje akcionara kompanija, a od banaka se zahtijeva da povećaju kreditnu dinamiku.

Izvor: Izvor: Vebsajt RTCG, 12.11.2016.