Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ELEKTRONSKI PRENOS PODATAKA IZ REGISTAR KASA OD JUNA 2019. GODINE: Usvajanjem Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga omogućiće se uvođenje sistema za elektronski prenos podataka sa poreskih registar kasa poreskih obveznika u bazu podataka Poreske uprave, i to u realnom vremenu

14.09.2018.


Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija i Poreske uprave, očekuje se da će sistem već tokom prve godine primjene doprinijeti naplati dodatnih prihoda u iznosu od 13 do 17 miliona eura

Usvajanjem Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga omogućiće se uvođenje sistema za elektronski prenos podataka sa poreskih registar kasa poreskih obveznika u bazu podataka Poreske uprave, i to u realnom vremenu, a sve u cilju efikasnijeg suzbijanja nelegalnog poslovanja, stoji u zajedničkom saopštenju Ministarstva finansija i Poreske uprave. 

Kako navode, puštanje sistema u produkciju planirano je za 1. jun 2019. godine, a očekuje se da će isti već tokom prve godine primjene doprinijeti naplati dodatnih prihoda u iznosu od 13 do 17 miliona eura.

Nacrt Zakona, koji je u fazi Javne rasprave, dodaju u saopštenju, predviđa uvođenje softverskog rješenja za elektronski prenos podataka o ostvarenom prometu bez obzira na vrstu plaćanja. Poreski obveznici po ovom rješenju su dužni da obezbijede skup mjera koje će omogućiti elektronski prenos podataka od naplatnog uređaja koje koristi poreski obveznik do informacionog sistema Poreske uprave.

Ističu da je Nacrtu Zakona prethodila izrada studije izvodljivosti kojom je analizirano postojeće stanje u oblasti evidentiranja prometa, gdje kod velikog broja obveznika ne postoji zadovoljavajući stepen poreske discpline, te softverski i infrastrukturni preduslovi koje treba ispuniti pri uvođenju sistema elektronske fiskalizacije i očekivani benefiti od istog.

"Studija, izrađena od strane eksternog konsultanta, pokazala je da će se uvođenjem ovog sistema i obezbjeđivanjem podataka u realnom vremenu doprinijeti kvalitetnijem praćenju rada poreskih obveznika, što će rezultirati efikasnijim otkrivanjem i sankcionisanjem sive ekonomije, a samim tim i povećanjem poreskih prihoda, naročito po osnovu poreza na dodatu vrijednost. Sem toga, analiza rizika koju sistem omogućava doprinijeće usmjeravanju resursa poreske inspekcije na najrizičnije obveznike, a samim tim i rasterećenje urednih poreskih obveznika od čestih i bespotrebnih kontrola. Imajući u vidu da većina poreskih obveznika već raspolaže savremenim modelima naplatnih uređaja, to prilagođavanje istih za primjenu novog sistema neće izazvati značajne troškove, a za poreske obveznike koji do sada nijesu koristili naplatne uređaje tržište će ponuditi i mogućnost iznajmljivanja uređaja u cilju minimizovanja troškova", navodi se u saopštenju.

S obzirom na potrebu prilagođavanja postojećih sistema, kako ističu, važno je napomenuti da će poreski obveznici kroz direktnu komunikaciju sa Poreskom upravom, kao i preko udruženja poreskih obveznika, biti blagovremeno upoznati sa svim funkcionalnostima sistema i aktivnostima koje treba da izvrše kako bi bili spremni za početak primjene novog tehničkog rješenja.

"Model elektronske fiskalizacije u primjeni je mnogim zemljama regiona i svijeta, a kao naročito efikasno rješenje pokazao se u Hrvatskoj i Sloveniji, čija su komparativna iskustva i korišćena prilikom izrade studije izvodljivosti i predloženog zakonskog rješenja", zaključuje se u saopštenju Ministarstva finansija i Poreske uprave.


IZVOR: Vebsajt Vijesti.me, 13.09.2018.


Naslov: Redakcija