Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđeno više prijedloga zakona, usvojeni zaključak o formiranju ekspertskog tima za pripremu plana upravljanja migratornim talasima, Master plan razvoja zdravstva Crne Gore 2015-2020. godine, Strategija Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske unije za poglavlje 12


Vlada Crne Gore je na 126. sjednici, održanoj 10. septembra 2015. godine, utvrdila prijedloge zakona o:

Vlada Crne Gore je ocijenila da njihovo donošenje predstavlja najbolju potvrdu politike regionalne saradnje i stabilnosti kojoj je u potpunosti posvećena. Donošenje ovih zakona doprinijeće punoj implementaciji zaključenih bilateralnih sporazuma i efikasnijem suzbijanju svih vidova prekograničnog kriminala.

Razmatrajući usmenu informaciju potpredsjednika, Duška Markovića, o aktuelnom problemu migracija, Vlada je konstatovala da Crna Gora nije u velikoj mjeri izložena trenutnim migracionim tokovima. Nadležni resori vrlo odgovorno prate razvoj situacije u regionu i preduzimaju sve neophodne pripreme za efikasan odgovor države na eventualni priliv migranata, ukoliko bi se ruta njihovog kretanja preusmjerila ka crnogorskoj granici. U cilju jedinstvenog djelovanja svih organa i institucija na nacionalnom nivou, Vlada je donijela zaključak o formiranju ekspertskog tima za pripremu plana upravljanja migratornim talasima.

Nastavljajući reformu zdravstvenog sistema, Vlada je usvojila Master plan razvoja zdravstva Crne Gore 2015-2020. godine – jedan od krovnih dokumenata koji treba da obezbijede sistemska unapređenja sa krajnjim ciljem da se podigne nivo zdravstvene usluge, a time i kvalitet života svih građana. Na sjednici je ponovljeno opredjeljenje Vlade da zdravstveni sistem mora da obezbijedi u svakom smislu dostupnu i pristupačnu, integrisanu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, razvoj i jačanje kadrova u zdravstvu, održivost finansiranja i postavljanje građanina u centar sistema.

U okviru evropske agende, Vlada je usvojila Strategiju Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine Evropske unije za poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika sa opštim i posebnim akcionim planovima, kao i Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014-2020. godine.

Vlada je odlučila da i ove godine u organizaciji resornih ministarstava sprovede projekat otkupa tržišnih viškova jagnjadi i prodaje pod povoljnim uslovima penzionerima, posredstvom penzionerskih udruženja.

U cilju sprovođenje promjena Zakona o budžetu crne gore za 2015. godinu ("Sl. list CG", br. 59/2014 i 47/2015), Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o zaduživanju i davanju garancija za 2015. godinu kojom je promijenjena visina izdatih garancija sa postojećih 101,6 na 208,6 miliona eura. Do povećanja je došlo uslijed potrebe za izdavanjem garancija opštinama za kreditni aranžman koji bi omogućio izmirenje obaveza i neizmirenih dugova, refinansiranje postojećih kreditnih obaveza i racionalizaciju lokalne uprave.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 10.09.2015