Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O SIGURNOSTI OPERACIJA SA UGLJOVODONICIMA: Rasprava će trajati do 21. septembra 2018. godine

14.08.2018.


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012) i članom 20 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima.

Javna rasprava će trajati do 21.09.2018. godine. Nacrt zakona će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave na internet stranici Ministarstva ekonomije.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona dostaviti Ministarstvu ekonomije u pisanoj formi, putem pošte na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica, ili elektronski na mejl adresu: ljljana.maksimovic@mek.gov.me i predrag.radulovic@mha.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona biće organizovan okrugli sto, čiji će termin održavanja biti objavljen na sajtu Ministarstva ekonomije i portalu e-uprave.

Ministarstvo ekonomije će nakon završetka javne rasprave razmotriti sve komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 09.08.2018.


Naslov: Redakcija