Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O SUDOVIMA: Predviđeno da mir i bezbjednost u sudnicama obezbjeđuje isključivo sudska policija

14.08.2018.


Izmjenama Zakona o sudovima("Sl. list CG", br. 11/2015), koje će inicirati Vrhovni sud, predviđeno je da mir i bezbjednosti u sudnicama obezbjeđuje isključivo sudska policija, a ne službenici Uprave policije i zaposleni u firmama čija je djelatnost zaštita objekata.

Predlog da Služba sudskog obezbjeđenja funkcioniše u svim sudovima, bez izuzetka, razlikuje se od važećeg rješenja, odnosno odluke Vrhovnog suda da se kao njegova organizaciona jedinica formira Služba obezbeđenja za sve sudove, osim za Vrhovni, Apelacioni i više sudove u Podgorici i Bijelom Polju.

"Odluka je donijeta s obzirom da je u to vrijeme bila prisutna orijentacija da poslove obezbjeđenja za ove sudove nastave da vrše pripadnici policije, imajući u vidu stepen povećanog rizika kada je u pitanju rad ovih sudova", navedeno je u odgovoru Vrhovnog suda.

Izmjenama Zakona biće predloženo da prava i dužnosti pripadnika Službe sudskog obezbjeđenja budu izjednačena sa pravima i obavezama pripadnika policije, uključujući i beneficirani radni staž.

Izmjenama treba propisati da poslove obezbjeđenja može isključivo obavljati Služba sudskog obezbjeđenja i to za sve sudove, te da pripadnici ove službe imaju prava i dužnosti kao i pripadnici Uprave policije.

"Time će se steći uslovi da se na poslove sudskog obezbjeđenja angažuju lica koja će profesionalno i odgovorno obavljati dužnosti, primjereno stepenu rizika koji se vezuju za rad sudova", navode u Vrhovnom sudu.

Ističu da je u međuvremenu pribavljen predlog modaliteta funkcionisanja Službe obezbjeđenja, prema kome za poslove obezbjeđenja u svim sudovima treba angažovati oko 100 osoba.

Iz Vrhovnog suda zatraženo je od Ministarstva rada i socijalnog staranja da u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. list RCG, br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 13/2007 - dr. zakon, 79/2008, 14/2010, 78/2010, 34/2011, 40/2011 - dr. zakon, 66/2012, 39/2011 - dr. zakon, 36/2013 - dr. zakon, 38/2013, 61/2013, 6/2014 - ispr., 60/2014, 10/2015, 44/2015 - odluka US, 42/2016 i 55/2016) pokrene proceduru donošenja akta kojim će se utvrditi da se za poslove u Službi obezbjeđenja staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 13.08.2018.


Naslov: Redakcija