Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVI ZAKON O VOJSCI CRNE GORE: Propisani uslovi i vrijeme za redovno i vanredno unapređivanje profesionalnog vojnog lica

14.08.2017.


Zakonom o Vojsci Crne Gore, ("Sl. list CG", br. 51/2017) propisani su uslovi i vrijeme potrebno za unapređivanje profesionalnog vojnog lica. Profesionalno vojno lice može se vanredno unaprijediti i ako u izvršavanju misija i zadataka Vojske učini djelo od posebnog značaja za zaštitu života i zdravlja ljudi, prirodnih i drugih dobara, ili pokaže izuzetnu sposobnost u radu.

Izbor profesionalnih vojnih lica za redovno unapređivanje vrši se jedanput godišnje, na osnovu propisanih kriterijuma, u skladu sa metodologijom koju donosi Ministarstvo odbrane.

Izbor profesionalnih vojnih lica za unapređivanje vrši komisija koju obrazuje ministar i tako se obezbjeđuje unapređivanje lica koja imaju najbolje rezultate u službi u Vojsci.

Profesionalno vojno lice može se vanredno unaprijediti u neposredno viši čin ako je u vremenu potrebnom za unapređivanje ocijenjeno najmanje ocjenama "dobar", za posljednje dvije godine prije unapređivanja nije kažnjeno za krivično djelo kaznom zatvora u trajanju do šest mjeseci.

"Ako posljednje godine prije unapređivanja nije bilo kažnjeno za disciplinski prestup, da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti za disciplinski prestup", kaže se u Zakonu.

Profesionalno vojno lice može se vanredno unaprijediti i ako u izvršavanju misija i zadataka Vojske učini djelo od posebnog značaja za zaštitu života i zdravlja ljudi, prirodnih i drugih dobara, ili pokaže izuzetnu sposobnost u radu.

Postupak unapređivanja vojnika na obuci, pripadnika rezervnog sastava i dodjeljivanja činova kadetima vrši se u skladu sa posebnim propisom Ministarstva odbrane.

Za porporučnika - poručnika korvete vrijeme potrebno za unapređivanje je dvije godine, a za poručnika - poručnika fregate, kapetana - poručnika bojnog broda, majora - kapetana korvete,   potpukovnika - kapetana fregate i pukovnika - kapetana bojnog broda i podoficire četiri godine.

Vrijeme za unapređenje brigadnog generala - komodora, general-majora - kontraadmirala, general-potpukovnika - viceadmirala je tri godine.

Izuzetno potporučniku - poručniku korvete, koji je završio vojnu akademiju, odnosno ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja u trajanju od pet ili više godina, vrijeme provedeno u činu je jedna godina.

Podoficiru i oficiru koji je u vremenu potrebnom za unapređivanje ocijenjen "odličan", vrijeme potrebno za unapređivanje skraćuje se za godinu.

Podoficiru i oficiru koji je ocijenjen "zadovoljava", vrijeme potrebno za unapređivanje produžava se za godinu.


IZVOR: Vijesti, 10.08.2017.


Naslov: Redakcija