Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CBCG: U Pripremi Prijedlog zakona o kamatnim stopama - definisanje najviše dozvoljene ugovorne kamatne stope po kojima finansijske institucije i druga lica mogu odobriti pozajmicu drugim privrednim subjektima


Crnogorski bankarski sistem na kraju maja 2015. godine posluje sa dobitkom. Dobitak u poslovanju, iskazan na nivou sistema, iznosi 6,1 milion eura. Na kraju maja negativni finansijski rezultat na nivou sistema iskazalo je pet banaka, rekao je guverner Milojica Dakić.

Dakić je naveo da Centralna banka intenzivno radi na pripremi Prijedloga zakona o kamatnim stopama, kojim bi se definisale najviše dozvoljene ugovorne kamatne stope po kojima finansijske institucije i druga lica mogu odobriti pozajmicu drugim privrednim subjektima.

Objašnjava kako izbjeći da banke ne povećaju proviziju za usluge, ukoliko se ograniče kamatne stope.

"Treba imati u vidu da će predmet ograničenja biti efektivna kamatna stopa koja uključuje sve provizije koje su povezane sa odobravanjem kredita. Naravno, nakon početka primjene zakona o najvišim dozvoljenim kamatnim stopama, Centralna banka će ujedno pratiti i promjene provizija i naknada za usluge i u skladu sa potrebama će i reagovati", naveo je Dakić.

Guverner je komentarisao i konstantni pad kreditne aktivnosti i rast depozita.

"Uticaj krize i neadekvatna kreditna politika banaka iz pretkriznog perioda su se značajno odrazili na kreditnu aktivnost banaka. Poučene negativnim iskustvom sa nekvalitetnom aktivom u periodu nakon izbijanja krize, banke su u proteklih nekoliko godina bile obazrivije u procjeni rizika i nijesu bile sklone intenzivnijem kreditiranju. Tendencije iz realnog sektora takođe ne stvaraju podsticajni ambijent za značajniji porast kreditne aktivnosti banaka usporena je privredna aktivnost, likvidnost realnog sektora i bonitet pravnih lica se smanjuju, a vrijednost duga po osnovu koje se vrši blokada računa se povećava. Kao rezultat, tokom prethodnih godina imali smo pretežno negativnu tendenciju u kreditiranju", rekao je Dakić..

Dodaje da je tokom prvih pet mjeseci 2015. godine primjetan rast kredita banaka.

"A može se očekivati da će se ovakav trend nastaviti, prije svega kao rezultat ulaska tri nove banke na crnogorsko bankarsko tržište tokom posljednje godine, odnosno kao rezultat pojačane kreditne aktivnosti i poboljšanjih perspektiva ekonomije kada je u pitanju ekonomski rast. Kontinuirani rast depozita i u godinama nakon izbijanja krize ukazuje na visoko povjerenje privrednih subjekata u bankarski sistem, što je značajno sa aspekta sigurnosti i stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema u zemlji", naglasio je Dakić.

Guverner otkriva i šta treba učiniti da se poveća državni kreditni rejting i smanji cijena kredita.

"U cilju povećanja kreditnog rejtinga neophodno je nastaviti aktivnosti usmjerene na smanjenje ključnih rizika u zemlji. U tom smislu neophodno je ubrzati rast ekonomije, uz istovremeno smanjenje državnog i spoljnog duga. Kao prioritet se ističe i rješavanje problema nekvalitetnih kredita i poboljšanje uslova kreditiranja u bankarskom sektoru. Takođe, u cilju podizanja potencijalnog rasta, kao i poboljšanja fleksibilnosti i konkurentnosti zemlje, sprovođenje strukturnih reformi je od velikog značaja", naveo je Dakić.

Izvor: Vebsajt RTCG, 13.07.2015.