Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA: Predviđeno da se vanbračna zajednica muškarca i žene koja traje najmanje tri godine izjednačava sa bračnom u pogledu prava na međusobno izdržavanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa. Ako je u vanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka ta vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom u pogledu tih prava i prije isteka tri godine


Skupštinski Odbor za rodnu pravnopravnost jednoglasno je podržao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, kojim je predviđeno da se vanbračna zajednica muškarca i žene koja traje najmanje tri godine izjednačava sa bračnom u pogledu prava na međusobno izdržavanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa.

"Ako je u vanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka ta vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom u pogledu tih prava i prije isteka tri godine", kaže se u obrazloženju.

Djetetom se smatra lice do navršene 18 godine.

Kako se navodi, dijete ne smije biti podvrgnuto tjelesnom kažnjavanju ili bilo kom drugom okrutnom,nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

"Zabrana se odnosi se na roditelje, staratelje i sva druga lica koja se o djetetu staraju ili dolaze u kontakt sa njim", kaže se u Prijedlogu zakona.

Posebnim članom je uveden princip najboljeg interesa djeteta. "Propisana je dužnost države da preduzima sve mjere i zaštitu djeteta od diskriminacije, a ne samo od zanemarivanja, zlostavljanja i eksploatacije, kako je to sada propisano".

Izričito je propisana dužnost svakoga da obavijesti organ starateljstva o povredi prava djeteta za koju sazna.

"Propisano je da su mjere kojima se zadire u porodični život dozvoljene samo ako se zaštita članova porodice ne može obezbijediti na manje restriktivan način, pružanjem usluga socijalne i dječje zaštite", kaže se u obrazloženju.

Država je dužna da poštuje i unapređuje prava djeteta i preduzima sve potrebne mjere za zaštitu djeteta od zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i diskriminacije. "Svako je dužan da obavijesti centar za socijalni rad o povredi prava djeteta za koju sazna".

Izvor: Vebsajt RTCG, 13.06.2016.