Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SKUPŠTINA I DRI POTPISALE PROTOKOL O SARADNJI

14.05.2018.


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović i predsjednik Senata Državne revizorske institucije dr Milan Dabović potpisali su Protokol o saradnji kojim su definisane mjere za unaprjeđenje međusobne saradnje u cilju ostvarivanja djelotvorne budžetske kontrole i promovisanja odgovornosti, transparentnosti i dobrog rukovođenja u oblasti javnih finansija.

Predsjednik Brajović je istakao da je pažnja javnosti, sasvim logično, posebno usmjerena na raspolaganje državnim budžetom, a da tako i treba da bude.

- Zadatak države je da pokaže građanima da se javnim finansijama upravlja javno i odgovorno. DRI će shodno Protokolu pružiti stručnu podršku poslanicima u vršenju njihove zakonodavne i nadzorne uloge, a Skupština će u okviru svojih nadležnosti podržati i doprinijeti da DRI svoju misiju nastavi da obavlja na nezavisan i stručan način. Ovim dokumentom činimo korak naprijed da obje državne institucije budu bolje, efikasnije, i otvorenije – objasnio je značaj Protokola predsjednik Skupštine.

On se osvrnuo i na saradnju vezano za višegodišnji nemar u trošenju skupštinskih sredstava, što je konstatovano i u nalazu DRI za 2016. godinu, a Tužilaštvo je pokrenulo izviđaj. Interna revizija je takođe utvrdila i proslijedila izvještaj DRI da je bilo finansijskih malverzacija i u 2014 i 2015. godini. Brajović je rekao da nadležni organi rade svoj posao, a Skupština je primijenila preporuke DRI, čime je značajno unaprijeđeno funkcionisanje finansija i cijele skupštinske službe.

Predsjednik Senata DRI rekao je da će Protokolom Državna revizorska institucija sa posebnom pažnjom uzimati u obzir sugestije Skupštine prilikom donošenja Godišnjeg plana revizija, dostavljati pojedinačne revizije gdje je izrečeno uslovno i negativno mišljenje, obezbjeđivati Skupštini sve informacije koje su relevantne za kvalitetnu raspravu u vezi korišćenja javnih sredstava. Takođe, DRI će pojačati svoje učešće u radu radnih tijela Skupštine, a posebno kod održavanja kontrolnih ili konsultativnih saslušanja. Dabović je istakao da je povjerenje u rad DRI, Skupština Crne Gore prije svega pokazala svojim odnosom prema preporukama vezano za Završni račun budžeta Crne Gore, jednoglasnom podrškom izvještajima koje DRI dostavlja na godišnjem nivou i koji su predstavljali okosnicu rasprave u Skupštini u vezi sa Završnim računom budžeta Crne Gore.

- Svjedoci smo da je Skupština Crne Gore i sama bila subjekat revizije i da je, poštujući preporuke Državne revizorske institucije, savjesno i odgovorno pristupila realizaciji tih preporuka – naveo je predsjednik Senata DRI.


IZVOR: Vebsajt Skupštine, 11.05.2018.