Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANA ČETVRTA SJEDNICA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

13.12.2017.


Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin predsjedavao je četvrtom sjednicom Savjeta za reformu javne uprave.

Savjet je na sjednici razmatrao Predlog akcionog plana 2018-2020. za sprovođenje Strategije reforme javne uprave Crne Gore 2016-2020, sa procjenom troškova realizacije reformskih aktivnosti za trogodišnji period. Date su preporuke i smjernice u cilju unapređenja reformskih aktivnosti, jer se realizacijom aktivnosti iz Akcionog plana 2018-2020. stvaraju uslovi za unapređenje efikasnosti javne uprave u skladu sa ciljevima koji su definisani Strategijom reforme javne uprave.

Savjet je razmotrio Nacrt Analize položaja organizacija sa javnim ovlašćenjem u Crnoj Gori. Analizom je dat osvrt na postojeće stanje organizacija koje vrše javna ovlašćenja (javne agencije, javni fondovi i razni oblici javnih ustanova), uz konstatovanje ključnih problema koji karakterišu rad ovih organizacija. Nacrtom analize date su konkretne preporuke za normativno i institucionalno regulisanje pitanja od značaja za položaj, organizaciju, nadležnost i način njihovog funkcionisanja.

Savjet je na sjednici razmatrao i Informaciju o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012) i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012) i drugim oblicima saradnje organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u 2016. godini, kojom je data ocjena stanja u pogledu primjene navedenih uredbi. Konstatovano da je u posmatranom periodu postojala neujednačenost i selektivnost u njihovoj primjeni, što je prepoznato i unaprijeđeno kroz novo normativno rješenje.

Na sjednici je razmatran Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2016, za 2016.godinu, sa predlogom Akcionog plana za sprovođenje Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namješetnika u Crnoj Gori za period 2017-2018. godine. Akcionim planom za sprovođenje Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2016. godina, za 2016. godinu planirana je realizacija 15 aktivnosti. Zaključeno je da će se nakon usvajanja Zakona o lokalnoj samoupravi stvoriti pravni osnov da nosioci aktivnosti realizuju svoje obaveze u planiranim rokovima.

Savjet se upoznao i sa dinamikom rada međusektorskog stručnog tima koji se bavi pitanjem optimizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i drugim pitanjima koja su od značaja za proces reforme javne uprave.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo javne uprave, 11.12.2017.