Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA RJEŠAVANjE STAMBENIH POTREBA FUNKCIONERA: Vlada smatra neosnovanim predlog za ocjenu ustavnosti Odluke, te da odredbe o dodjeli stanova nijesu diskriminatorne

13.11.2019.


Vlada Crne Gore predložila je Ustavnom sudu da odbije kao neosnovan predlog za ocjenu ustavnosti odredbi Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera ("Sl. list CG", br. 31/2014, 24/2016 i 3/2018 - dalje: Odluka), koji je podnijela poslanica Branka Bošnjak.

Bošnjak smatra da je ta Odluka diskriminatorna, nejasna, neodređena i proizvoljna i da se stvara prostor za zloupotrebe i nezakonitosti, čime se omogućava miješanje izvršne vlasti u sudsku i zakonodavnu.

Vlada, sa druge strane, smatra da odrebe Odluke nijesu diskirminatorne i u suprotnosti sa Ustavom i zakonom.

Vlada je u mišljenju, koje je usvojila na poslednjoj sjednici, istakla da su jasno navedena jasno određena lica na koja se primjenjuje odluka.

"Propisivanjem povoljnosti za kupovinu stana ili dodjelu kredita, funkcioneri se ne dovode u povoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene državne službenike, namještenike i zaposlene u javnom sektoru", ocijenili su u Vladi.

Kako se navodi u mišljenju, treba imati u vidu da svaki poslodavac može da obezbijedi podršku, odnosno novac za rješavanje stambenih potreba zaposlenih.

Iz Vlade su podsjetili da je to pitanje u oblasti prosvjete, zdravstva, uprave i pravosuđa riješeno granskim kolektivnim ugovorima.

"Zaključivanjem granskih ugovora i posebnih sporazuma, Vlada se izdavanjem sredstava opredijelila za rješavanje stambenih potreba zaposlenih koji obavljaju poslove od interesa za državu, cijeneći njihov poseban položaj i stepen odgovornosti", kaže se u mišljenju.

Dodaje se i da se izuzetni rezultati i kvalitet rada, kao osnov za rješavanje stambenih pitanja, utvrđuju u skladu sa zakonom propisanim kriterijumima, kao i da su jasno propisani kriterijumi i lica koja ocjenjuju.

"S toga, u postupku za rješavanje stambenih potreba nema arbiternosti, jer osoba koja rukovodi organom uprave, službom organa uprave ili drugog pravnog lica, u kojem je službenik zaposlen i koji snosi odgovornost za rad, je najkompetentnije da na osnovu rezultata rada podnese predlog Komisiji za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih", navodi se u mišljenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 09.11.2019.


Naslov: Redakcija