Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

EK: Dobar napredak Crne Gore u oblastima poljoprivrede i bezbjednosti hrane

13.10.2020.


Crna Gora je nastavila da napreduje u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane i ribarstva, ocijenjeno je u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2020.

Dobar napredak konstatovan je u poglavljima 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, a određeni napredak u poglavlju 13 – Ribarstvo.

Posebno dobar napredak Crne Gore konstatovan je u pogledu implementacije pretpristupne podrške za program ruralnog razvoja - IPARD II program i u dijelu implementacije i revizije Akcionog plana za usaglašavanje sa pravnom tekovinom EU u Poglavlju 11. Kroz IPARD program realizovano je više javnih poziva za bespovratnu podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu, za koje je iskazano veliko interesovanje korisnika i ostvarene značajne investicije za unapređenje proizvodnje. U narednom periodu treba nastaviti implementaciju IPARD programa i dalje usaglašavanje sa pravnom tekovinom EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U oblasti bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike postignut je, takođe, dobar napredak. Konstatovano je da su donijeti svi planovi i strateški dokumenti i da se sprovode planiranom dinamikom. Posebno se potencira važnost daljeg sprovođenja nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka i plana za unapređenje objekata. U Crnoj Gori 63 objekta za proizvodnju hrane životinjskog projekla usklađena su sa EU standardima, dok 11 objekata ima dozvolu za izvoz u EU. Urađeno je dosta i na planu uspostavljanja sistema službenih kontrola saglasnom EU i jačanje administrativnih kapaiteta, što sve zajedno vodi ispunjavanju mjerila za zatvaranje poglavlja 12. Mjere prevencije i kontrole zdravlja životinja se kontinuirano i uspješno sprovode.

U oblasti Ribarstva, EK je pohvalila napredak i aktivnosti na sprovođenju Akcionog plana o pravnoj tekovini EU, jačanju kapaciteta i međunarodnu saradnju. Potrebno je nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta, kapaciteta u oblasti prikupljanja podataka, naučnih savjeta, inspekcije i kontrole, kako bi se postigla puna spremnost za primjenu Zajedničke ribarske politike EU. Pohvaljena je značajna uloga Crne Gore u međunarodnim organizacijama i forumima, čiji je cilj razvoj održivog ribarstva i očuvanje morskih resursa i životne sredine.

Evropski partneri u Izvještaju su naznačili šta su ključni izazovi u narednom periodu i dali jasne smjernice za nastavak reformi u cilju postizanja pune spremnosti za članstvo u EU u ovim zahtjevnim oblastima.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 08.10.2020.