Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: Građanski pokret Ura predlaže izmjene Zakona kojima je predviđeno povećanje stope poreza po odbitku za kompanije koje dolaze sa of šor destinacija

13.09.2017.


Građanski pokret Ura predložiće Vladi Crne Gore izmjene Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 61/2013 i 55/2016), kojima je predviđeno povećanje stope poreza po odbitku za kompanije koje dolaze sa of šor destinacija, odnosno takozvanih poreskih rajeva.

"Cilj predloženih izmjena jesu veći prihodi od naplate poreza i rješavanje problema poreske evazije usled korišćenja fiskalnih jurisdikcija off-shore destinacija sa nepostojećim ili jako malim oporezivanjem. Suština predloga GP URA je uvođenje liste destinacija sa preferencijalnim poreskim sistemima, po kojoj bi se primjenjivala veća stopa poreza po odbitku u iznosu od 18%. Ovakvo ili slično rješenje postoji u skoro svim razvijenim državama, dok u našem okruženju isti slučaj imamo sa Srbijom i Hrvatskom", ocijenio je potpredsjednik Ure, Miloš Konatar.

On napominje da bi se veća stopa poreza po odbitku obračunavala i plaćala u Crnoj Gori, a primjenjivala na prihode isplaćene nerezidentnim pravnim licima (sa liste destinacija sa preferencijalnim poreskim sistemima) po osnovu kamata, naknada za autorska prava i druga prava intelektualne svojine, kapitalnog dobitka, naknada za zakup pokretne i nepokretne imovine, naknada po osnovu konsalting usluga, usluga istraživanja tržišta i revizorskih usluga.

"Dok bi se prihodi isplaćeni po osnovu dividendi i udjela u dobiti oporezovali po postojećoj stopi poreza po odbitku, odnosno 9%. Na ovaj način ublažava se erozija crnogorske poreske osnovice, jer je do sada bilo lako neoporezivi prihod izvući u vidu npr. konsalting usluge u neku drugu fiskalnu jurisdikciju. Ova mogućnost zloupotrebe se povećava ukoliko se u igru uključe povezana privredna društva koja se nalaze u nekoj jurisdikciji sa privilegovanim poreskim režimom (poreski rajevi i off shore centri). Pod povezanim licima se podrazumijevaju privredna društva koja su ili povezana kapitalom, zajedničkim vlasnicima, ili zajedničkim upravljanjem", rekao je Konatar.

Potpredsjednik Ure navodi da u tom pokretu smatraju da je ove izmjene neophodno usvojiti i kao svojevrstnu mjeru sprečavanja pranja novca preko off-shore kompanija, imajući u vidu veliki nivo sumnjivih investicija koje dolaze iz ove vrste fisklanih jurisdikcija u crnogorski sistem.

"Naša obaveza jeste sprečavanje neoporezivog iznošenja novca iz Crne Gore tako što ćemo definisati spisak država prema kojima će se primjenjivati više stope poreza po odbitku. Takođe, ovim izmjenama ne bi bio ugrožen priliv direktnih stranih investicija (DSI) sa off-shore destinacija, jer bi poreska stopa za isplatu prihoda od dividendi i udjela u dobiti ostala ista, dok bi se oporezovali prihodi od specifičnih usluga koji su do sada neoporezovani iznošeni iz Crne Gore", zaključio je Konatar.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 12.09.2017.


Naslov: Redakcija