Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O INVESTICIONO-RAZVOJNOM FONDU CRNE GORE: Centralna banka je nadležna za kontrolu poslovanja IRF samo u dijelu usklađenosti sa propisima koje sama donosi

13.08.2020.


Povodom sadržine otvorenog pisma poslanice Demokrata Zdenke Popović, u obavezi smo da ukažemo da je Centralna banka po Zakonu o investiciono-razvojnom fondu Crne Gore ("Sl. list CG", br. 88/2009 i 40/2010 - ispr. i 80/2017) nadležna za kontrolu poslovanja IRF i to samo u dijelu usklađenosti sa propisima koje donosi CBCG, a što se odnosi na upravljanje rizicima i adekvatnost kapitala.

U tom smislu CBCG nema ovlašćenje da IRF-u izdaje naloge ili mjere, osim u dijelu upravljanja rizicima ili adekvatnosti kapitala.U tom smislu CBCG nema pravo da objavljuje podatke o poslovanju IRF-a, niti da takvo nesto nalaže IRF-u.

Napominjemo da u smislu člana 86 Zakona o bankama ("Sl. list CG", br. 17/2008, 44/2010, 40/2011 - dr. zakon i 73/2017 - dr. zakon), Centralna banka može da pribavlja od banaka samo podatke koji su joj potrebni za ostvarivanje kontrolne funkcije, uključujući i podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu i te podatke može koristiti samo u svrhu za koju su dobijeni i ne smije ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Pored zakona, a uvažavajući sadržinu zahtjeva poslanice Popović, značajno je ukazati i na odredbe iz Odluke o kreditnom registru ("Službeni list CG", br. 39/18 i 18/19) kao podzakonskom aktu kojim se uređuju vrste podataka i informacija koji se dostavljaju Centralnoj banci za potrebe vođenja Kreditnog registra, način i rokovi za dostavljanje tih podataka i uslovi i način korišćenja podataka iz Kreditnog registra.

Preciznije, važno je u vezi sa navedenim citirati član 11 Odluke kojim je propisano da se podaci iz Kreditnog registra mogu, između ostalog, učiniti dostupnim licima o čijim zaduženjima se vode podaci u Kreditnom registru, uključujući i lica koja su jemci/žiranti/sudužnici po zaduženjima.

Imajući u vidu navedeno, a uvažavajući predmet obraćanja poslanice Popović, Centralna banka nije u mogućnosti da postupi po zahtjevu, jer poslanici ne spadaju u kategoriju subjekata koji su takstativno pobrojani u članu 85 stav 2 Zakona o bankama, a kojima se mogu učiniti dostupnim podaci koji predstavljaju bankarsku tajnu, kao ni u kategoriju korisnika podatka iz kreditnog zaduženja u smislu člana 11 pomenute Odluke.

Stoga, CBCG ne predstavlja adresu za traženje ovih podataka, već se se poslasnica Popović, na osnovu navedenog, može direktno obratiti IRF-u sa istim zahtjevom.


IZVOR: Vebsajt Centralne banke Crne Gore, 11.08.2020.


Naslov: Redakcija