Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE: Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja. Rok za prijavu 10. avgust 2016. godine


Na osnovu člana 7 Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja ("Sl. list CG", br. 60/2015 - dalje: Pravilnik), Agencija za sprječavanje korupcije objavljuje Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja. 

Prijava za polaganje ispita podnosi se Agenciji, najkasnije do 10. avgusta 2016. godine. Osim prijave, potrebna dokumentacija je:

  1. dokaz o visokom obrazovanju, sedmi nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII1);
  2. dokaz da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;
  3. dokaz da podnosilac zahtjeva nije osuđivan za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti; (pribavlja Agencija po službenoj dužnosti)
  4. dokaz da podnosiocu zahjeva nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u oblasti za koju lobira; (pribavlja Agencija po službenoj dužnosti)
  5. potpisana izjava o nepostojanju ograničenja iz člana 14 st. 1 i 2 Zakona o lobiranju ("Sl. list CG", br. 52/2014).

Troškovi za polaganje ispita u iznosu od 100 EUR uplaćuju se na žiro račun: Budžet Crne Gore – Agencija za sprječavanje korupcije broj 832-52012-40, svrha uplate: Naknada za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja. Dokaz o uplati troškova, shodno članu 8 Pravilnika, kandidati su dužni da predaju sekretaru Komisije prije početka polaganja ispita.

Način polaganja ispita predviđen je Pravilnikom. Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje ispita, po Programu za polaganje ispita koji sadrži sljedeće predmete:

1) Ustavni sistem Crne Gore;

2) Državna uprava i organizacija državne uprave;

3) Lokalna samouprava;

4) Lobiranje i djelatnost lobiranja;

5) Sprječavanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije;

 6) Krivična djela protiv službene dužnosti, platnog prometa i privrednog poslovanja i državnih organa.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti službenicima Odsjeka za integritet i lobiranje putem telefona: 020/44-77-21, 44-77-22 i na emai: integritet@antikorupcija.me

Prijava za polaganje ispita
Obrazac izjave o nepostojanju organičenja iz člana 14 st. 1 i 2 Zakona o lobiranju 

Izvor: Vebsajt Agencija za sprječavanje korupcije, 11.07.2016.