Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ENERGETSKI SUBJEKTI ODOBRILI UGOVOR O OSNIVANJU BERZE ELEKTRIČNE ENERGIJE

13.06.2017.


Odbori direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) donijeli su odluke kojima su odobrili Ugovor o osnivanju i donijeli Statut preduzeća Berza električne energije DOO.

Naredni korak je potpisivanje Ugovora o osnivanju između tri ugovorne strane, nakon čega će se početi sa procedurom registrovanja preduzeća kod Centralni registar privrednih subjekata (CRPS). Nakon registracije, kompanija Berza električne energije će na prvoj sjednici odbora direktora imenovati izvršnog direktora.

Prema odredbama Ugovora o osnivanju i Statuta, društvo Berze električne energije osniva se u cilju obezbjeđivanja neophodnog pravnog, organizacionog, operativnog i tehničkog okvira za formiranje i rad berze električne energije, trgovinu električnom energijom i posredovanje u trgovini električnom energijom.

Formiranje organizovanog tržišta, odnosno berze električne energije je korak ka formiranju slobodnog veleprodajnog tržišta električne energije, koji obezbjeđuje sigurnu i transparentnu trgovinu i formiranje referentne veleprodajne cijene, te podspješivanje konkurencije. Berza je jedan od instrumenata kojim se sprečava monopol u trgovini električnom energijom, tj. predstavlja preduslov za stvaranje konkurentnog energetskog sektora u zemlji.

Direktno učestvovanje na berzama električne energije obezbjeđuje svakom učesniku efikasnost, transparentnost i sigurnost trgovine. Jedan od ciljeva ovog društva će biti saradnja sa energetskim kompanijama iz regiona, kako po pitanju trgovine električnom energije, tako i po pitanju eventualnog ulaska kompanija u vlasnički udio Berze električne energije.

Proces razvoja tržišta električne energije predstavlja implementaciju propisa EU. Na Samitu u Beču je odlučeno da zemlje Zapadnog Balkana uspostave regionalno energetsko tržište kroz uspostavljanje nacionalnih energetskih berzi, a koje će se na kraju integrisati u jedinstveno evropsko tržište. U skladu sa tim, Vlada je zaključkom iz juna prošle godine zadužila EPCG, COTEE i CGES da osnuju društvo sa ograničenom odgovornošću u cilju uspostavljanja berze električne energije u Crnoj Gori.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 12.06.2017.