Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 13. juna 2016. godine śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za rodnu ravnopravnost - Razmatranje prijedloga zakona


Nastavak 146. i 148. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održane 13. juna 2016. godine, sa početkom u 10 časova, u Plavoj sali.

Nastavak 146. śednice -

Dnevni red:

1. Izjašnjavanje o Izvještaju o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2015. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015. godinu;

2. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala za 2015. godinu.

148. śednica -

Dnevni red:

1. Primjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru;

2. Inicijativa za kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma, Branimira Gvozdenovića i direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Predraga Jelušića povodom "Ugovora koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključilo sa DOO " QD HOTEL AND PROPERTY INVESTMENT MONTENEGRO o zakupu/ korišćenju morskog dobra koji se odnosi na plažu Pržno u Tivtu, kao i dinamiku realizacije urbanističkog projekta "Pržno 1" koji je već usvojen saglasno željama investitora DOO "QATARI DIAR HOTEL AND PROPERTY INVESTMANT MONTENEGRO", koju je podnijela poslanica Snežana Jonica;

3. Inicijativa za kontrolno saslušanje Ivana Brajovića, ministra saobraćaja i pomorstva i Nebojše Obradovića, direktora Direkcije za željeznice u vezi osnovane sumnje u zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe koju je podnio poslanik Mladen Bojanić i

4. Tekuća pitanja.

Nastavak 118. i 119. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu biće održane 13. juna 2016. godine, sa početkom u 10 časova, u Plavom salonu.

Nastavak 118. śednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

- Dnevni red -

- Plan rada Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu za 2016. godinu.

119. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

- Dnevni red -

1. Prijedlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim odlikovanjima i priznanjima.

62. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost biće održana 13. juna 2016. godine, sa početkom u 10 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona;

2. Tekuća pitanja.

Izvor: Press služba Skupštine, 12.06.2016.