Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAPOČET PROJEKAT "PORESKI KARAVAN": Realizacija projekta obuhvata organizaciju edukativnih događaja na teritoriji cijele Crne Gore, namijenjenih poreskim obveznicima u privatnom i javnom sektoru, radi tumačenja poreskih propisa, otklanjanja nedoumica u istima, te smanjenja administrativnih barijera pri ispunjavanju poreskih obaveza


Projekat "Poreski karavan" koji realizuje Poreska uprava, u saradnji sa lokalnim samoupravama i Unijom poslodavaca Crne Gore UPCG, započet je 12. aprila 2016. godine u Budvi. Realizacija projekta obuhvata organizaciju edukativnih događaja na teritoriji cijele Crne Gore, namijenjenih poreskim obveznicima u privatnom i javnom sektoru, radi tumačenja poreskih propisa, otklanjanja nedoumica u istima, te smanjenja administrativnih barijera pri ispunjavanju poreskih obaveza.

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša saopštio je da će, imajući u vidu pripreme za početak ljetnje turstičke sezone koju tradicionalno prati povećan obim obavljanja djelatnosti, naročito u uslužno-ugostiteljskom sektoru, prva faza projekta biti realizovana u južnoj regiji.

"Nakon obilaska primorskih opština, projekat će obuhvatiti i opštine u sjevernoj regiji, kao i Glavni grad Podgoricu, omogućavajući na taj način svim poreskim obveznicima da kroz komunikaciju sa poreskim službenicima dođu do odgovora na otvorena pitanja vezana za poresku praksu, te da rasvijetle nedoumice vezane za prava i obaveze koje kao proeski obveznici imaju", navedeno je u saopštenju UPCG-a, Poreske uprave i Opštine Budva.

Potpredsjednik UPCG Slobodan Mikavica je saopštio da "Poreski karavan" predstavlja još jedan način za jačanje uzajamne saradnje privrednika i državnih institucija, u cilju približavanja poreskih propisa poreskim obveznicima i zajedničkog rješavanja problema s kojima se srijeću u praksi.

Mikavica je pozvao članove UPCG da iskoriste pruženu priliku i aktivno učestvuju na tribinama koje će PU, u saradnji sa UPCG i lokalnim samoupravama, u narednim nedjeljama organizovati i u ostalim crnogorskim opštinama.

Poreska uprava intenzivno radi na realizaciji pripremnih aktivnosti u cilju kontrole prometa i efikasne naplate budžetskih prihoda i tokom navedenog perioda, a naročito sa aspekta sezonskih djelatnosti.

S tim u vezi, izrađen je Akcioni plan za praćenje turističke sezone, kojim su definisane konkretne aktivnosti i djelatnosti na kojima će biti poseban fokus kontrola.

Takođe, kroz saradnju sa Upravom za inspekcijske poslove, lokalnom samoupravom i javnim preduzećem Morsko dobro biće omogućena efikasnija kontrola regularnosti poslovanja u dijelu koji se odnosi na zakup plaža i morskih lokaliteta.

Navedene aktivnosti realizuju se u okviru proaktivnog pristupa Poreske uprave, kroz jačanje kapaciteta za pružanje usluga poreskim obveznicima i dvosmjerne komunikacije, a sve u cilju podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane poreskih obveznika i unapređenja stepena poreske discipline na dugoročnom nivou.

Izvor: Vebsajt CdM, 12.04.2016.