Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O RADU: Socijalni savjet razmatraće Predlog zakona

13.02.2018.


Ugovori o radu na određeno moći će da umjesto 24 traju 36 mjeseci, potraživanja po osnovu rada zastarijevaće za četiri godine, maksimalni prekovremeni rad se smanjuje sa 10 na osam časova sedmično, ograničava se "preraspodjela radnog vremena", poslodavac će moći da provjerava bolovanje radnika, preciznije se definišu porodiljska i roditeljska odsustva sa posla, neke su od novina konačne verzije Predloga novog zakona o radu kojeg će Socijalni savjet razmatrati na sjednici u srijedu 14. februara.

Kod ugovora na određeno povećana je dužina trajanja prekida između ugovora sa 60 na 70 dana, koji se neće smatrati prekidom perioda od tri godine za ispunjavanje uslova za dobijanje ugovora za stalno.

Produžavanje trajanja ugovora na određeno sa dvije na tri godine tražili su Unija poslodavaca i Vlada, navodeći da su "samo dvije godine" biznis barijera. U Njemačkoj je prije tri dana dogovoreno da se ovaj rok smanji sa 24 na 18 mjeseci, što znači da će u Crnoj Gori ovaj uslov trajati duplo duže.

Preciznije se definiše načini na koji poslodavac može radniku tražiti da potpiše aneks ugovora o radu, kao i mogućnosti radnika da ga osporava.

Zadržana je obaveza vođenja disciplinskog postupka, iako su poslodavci tražili da se ukine.

Zakonski institut "preraspodjele radnog vremena" koji su neki poslodavci zloupotrebljavali kako bi tjerali radnike da u nekom periodu godine rade znatno duže i svakodnevno, da bi naknadno neki drugi period radili kraće se ovim zakonom ograničava na maksimalno 54 sata sedmično, a kod sezonskih poslova do 60 časova. U Željezari su ovo nedavno koristili da bi radnike tjerali da rade i po 14 sati dnevno.

Preciznije se određuju mogućnosti odsustva sa rada zbog zdravstvenih razloga - bolovanje, kao i procedura u kojoj poslodavac može da ga preispita preko nadležne zdravstvene ustanove ako posumnja na zloupotrebe.

U zakonu ostaje da minimalna zarada ne može biti manje od 30 odsto prosječne, ali se uvode normativi na osnovu kojih se godišnje može usklađivati.

Preciznije se definiše porodiljsko i roditeljsko odsustvo. Zaposlenoj ženi obavezno plaćeno porodiljsko odustvo traje 98 dana, od kojih je 28 dana prije dana očekivanog porođaja, a 70 dana od rođenja djeteta. Roditeljsko plaćeno odsustvo mogu da koriste oba roditelja do 365 dana od rođenja djeteta.

Predlogom se definiše i da će prestanak radnog odnosa nastupiti automatski kada zaposleni navrši 67 godina života i ima najmanje 15 godina staža, a izbrisan je nastavak rečenice iz prethodnog zakona "ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumiju".

Novine su i da se godišnji odmor ne može zamijeniti novčanom naknadom osim u slučaju otkaza. Smanjen je iznos otpremnina za lica sa invaliditetom, čiji je invaliditet prouzrokovan povredom van rada ili bolešću sa 24 na 12 prosječnih zarada.

Socijalni savjet će na sjednici 14. februara pod jednom tačkom dnevnog reda raspravljati o inicijativi za povećanje minimalne zarade sa 193 na polovinu prosječne, što je sada oko 250 eura, kao i o inicijativi Unije poslodavaca o smanjenju troškova na zarade i uvođenju neoporezivog dijela zarade.

Na dnevnom redu je i davanje mišljenja na izmjene zakona o zaštiti i zdravlju na radu, kao i davanje saglasnosti da Zdenka Burzan dobije drugi petogodišnji mandat na mjestu direktorice Agencije za mirno rješavanje sporova.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Goran Kapor, 10.02.2018.


Naslov: Redakcija