Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijet Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2017. do 2022. godine, Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2017. godinu

13.02.2017.


Vlada Crne Gore održala je 9. februara 2017. godine 12. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković.

Otvarajući pitanje divlje gradnje u Crnoj Gori, istakavši pritom primjer Ulcinja, premijer je zatražio hitno djelovanje. Vlada je usvojila radni zaključak kojim je potpredsjednik za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku zadužen da formira radni tim u kojem bi pored predstavnika resornih ministarstava bili i članovi iz Uprave za inspekcijski nadzor, Tužilaštva i lokalnih samouprava kako bi aktivnosti bile koordinirane, a djelovanje efikasno. Premijer je istakao da ne vidi veći prioritet od djelovanja na ovom planu.

Tokom diskusije, u kojoj je učestvovalo više ministara, ocijenjeno je da kršenje propisa, a u pojedinim slučajevima i devastacija prostora, nanosi ozbiljnu štetu nacionalnim resursima i našem strateškom opredjeljenju da resursi budu valorizovani na dorobit cijele zajednice.

Vlada je donijela Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2017. do 2022. godine, kojim se definišu preventivne i operativne mjere, uspostavlja organizaciona struktura, u cilju smanjenja ugroženosti ljudskih života, materijalnih dobara, životne sredine, kulturne baštine i privrede od štetnog dejstva voda. Finansijska sredstva za sprovođenje ovog plana obezbijeđena su u skladu sa Programom upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2017. godinu, koji je Vlada, takođe, donijela na sjednici. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na zaštitu voda, zaštitu od voda, efikasnije korišćenje voda i izradu planske i projektne dokumentacije u oblasti upravljanja vodnim resursima. Pored ostalog, Programom je predviđena izrada i revizija Projekta regulacije rijeka Grnčar i Lim. Za finansiranje obaveza i potreba za upravljanje vodnim resursima u ovoj godini planirana su sredstva u iznosu od 147.500 eura.

Takođe, Vlada je donijela i Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2017. godinu. Sredstva predviđena ovim dokumentom planirana su Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2017. godinu ("Sl. list CG", br. 83/2016) u ukupnom iznosu od 1.050.000, od čega je najveći dio, u iznosu od 975 hiljada eura, opredijeljeno za finansiranje podrške izgradnje vodovoda na seoskom području, uz učešće opština i mještana u mjesnim zajednicama u kojima je planirana izgradnja vodovoda. Finansiranjem izgradnje vodovoda na seoskom području, ulaže se napor da se većem broju stanovnika na tom području omogući adekvatno vodosnabdijevanje, što je jedan od osnovnih preduslova za ostanak i povratak stanovništva na ova područja. Programom je obuhvaćena izgradnja 49 vodovoda, hidrogeološki istražni radovi i izgradnja površinskih akumulacija u cilju stvaranja boljih uslova života i rada na seoskom području.

Usvojen je Izvještaj o radu Uprave za šume u 2016. godini i donijet Program gazdovanja šumama za 2017. godinu. U diskusiji na ovu temu je naglašeno da je racionalno i održivo gazdovanje šumama, u cilju adekvatne ekonomske valorizacije tog značajnog prirodnog resursa, pod posebnom pažnjom Vlade. Zajedničkom akcijom svih nadležnih organa uspješno je zaustavljen prekomjerni izvoz sirovine i pripremljeno sistemsko rješenje za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Takođe, ponovljeno je opredjeljenje Vlade da se preispita koncesiona politika, kako bi se uspostavio najefikasniji model korišćenje i zaštite šumskog bogatstva, koje predstavlja osnov za planirani razvoj prerađivačkih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta.

U skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, Vlada je prihvatila Informaciju o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu. Vlada je dala saglasnost Ministarstvu finansija da se u tu svrhu zaduži u iznosu od 15 miliona eura i prihvatila Ugovor o dugoročnom kreditu između Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija i Societe Generale Montenegro banke a.d.

Vlada se upoznala sa Izvještajem o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. septembra 2016. godine - 23. januara 2017. godine. Zaključeno je da je Komisija odlukom da u svoj djelokrug uvrsti i predmet Jova Martinovića, izašla iz okvira svojih nadležnosti utvrđenih Odlukom o obrazovanju Komisije, s obzirom da Martinović nema status oštećenog, već okrivljenog u postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici, po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Kt-s.br. 148/15 od 8.4.2016, kojom mu se stavlja na teret da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 u vezi st. 6, u sticaju sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st 1 KZ CG.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 09.02.2017.


Naslov: Redakcija