Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KONSTITUISAN NOVI SAZIV SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE


U prisustvu potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Sulja Mustafića, 12. januara 2016. godine konstituisan je novi saziv Savjeta za građansku kontrolu rada policije na čijem čelu je ponovo izabran Aleksandar Saša Zeković.

Mustafić, koji je bio domaćin konstitutivne sjednice u ime Skupštine Crne Gore, rekao je da je Savjet za građansku kontrolu rada policije u prethodnom periodu svojim aktivnim učešćem u postupku nadzora nad zakonitošću rada u određenom broju slučajeva, dao značajan doprinos i objektivan sud, te istim unaprijedio rad u predmetnoj oblasti i doprinio podizanju nivoa povjeranja građana u policijski servis.

"Držim da je povjerenje veoma važno i nije ga lako unaprijediti imajući u vidu neke ranije periode kada je policija bila zloupotrijebljena, posebno kada su u pitanju pripadnici manjinskih zajednica", istakao je Mustafić.

On se osvrnuo i na težnje savremenih demokratskih zajednica na ovom planu.

"Želio bih ostaći i činjenicu da su tendencije savremenih demokratskih društava obezbjeđenje djelotvorne uloge državnih organa i tijela i efektivno vršenje svih oblika nadzora nad radom policije, što su u našem sistemu parlamentarna, civilna i unutrašnja kontrola, koja činjenica je od posebnog značaja za Crnu Goru, državu koja ide putem evroatlantskih integracija", rekao je Mustafić.

Saša Zeković je naglasio da je ovo nezavisno nadzorno tijelo dalo značajan doprinos unaprijeđenju povjerenja javnosti u rad policije, veću transparentnost rada posebno u kontekstu rasvjetljavanja pojedinačnih incidenata i prekoračenja u primjeni policijskih ovlašćenja.

"U predhodnom periodu svojim zaključcima i preporukama Savjet je dao doprinos i smjernice u dugoročnom povećanju učešća pripadnika manjinskih naroda u policiji", rekao je Zeković.

Potpredsjednik Parlamenta je zaključio da se nada da će novi, treći mandat Savjeta ispuniti očekivanja koji su pred njega postavljena i na najbolji način izvršiti misiju utemeljenu u odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima ("Sl. list CG", br. 44/2012, 36/2013 i 1/2015), a policijski servis učiniti prefesionalnijim i kvalitetnijim u korist svih građana Crne Gore.

Izvor: Vebsajt CdM, 12.01.2016.