Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOST: U Herceg Novom uvodi se ekskluzivna zona

12.12.2019.


Skupština Crne Gore je 4. aprila donijela Zakon o porezu na nepokretnost ("Sl. list CG", br. 25/2019), a članom 26 Zakona je propisano da će se propisi za njegovo sprovođenje donijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu. Kako je jedan od propisa za sprovođenje ovog zakona Odluka o porezu na nepokretnosti, pristupilo se njenoj izradi. Riječ je o usklađivanju zona sa PUP-om, a novina je uvođenje ekskluzivne zone, koja obuhvata Šetalište Pet Danica, Obalu Nikole Kovačevića, sve parcele i objekte koji izlaze na Ulicu Braće Pedišić, dio oko Portonovog i ostrvo Lastavica, saopšteno je na javnoj raspravi o tom dokumentu u Herceg Novom.

Koeficijenti lokacije nepokretnosti za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti u ekskluzivnoj zoni iznosi 1,5.

U prvoj zoni je 1, 4, drugoj 1, 2, trećoj 1, četvrtoj 0,6 i petoj 0,25.

Odlukom su određene poreske stope, poreske olakšice, određen organ lokalne uprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza, utvrđena poreska prijava, kao i shodna primjena propisa i završne odredbe.

Radi usaglašavanja sa Zakonom o porezu na nepokretnost postoji obaveza da se pored postojećih poreskih stopa definisanih važećom Odlukom uvedu poreske stope i za objekte u izgradnji kao i za nepokretne privremene objekte.

U skladu sa novim zakonskim rješenjem poreske stope za ugostiteljske objekte koji se nalaze u zoni prioritetnog turističkog lokaliteta nisu propisane.


IZVOR: Vebsajt CdM, 09.12.2019.


Naslov: Redakcija