Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Usklađivanje Zakona sa Uredbom o organizaciji i načinu rada Državne uprave, jer je Uprava za sprječavanje pranja novca prestala da postoji

12.11.2019.


Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada Državne uprave ("Sl. list CG", br. 87/2018, 2/2019 - ispr. i 38/2019) kojom je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prestala da postoji kao organ uprave, a njene nadležnosti su povjerene Upravi policije – Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja teoririzma.

Donošenjem Zakona stvoriće se pravni osnov za implementaciju standarda EGMONT-a (Svjetske asocijacije finansijskih obavještajnih službi). Nova organizaciona jedinica je operativno nezavisna od državnih organa i organa državne uprave u dijelu svog rada, primjene ovlašćenja kao i zaštite podataka i informacija koje se odnose na ovu oblast, kako bi se u potpunosti zadovoljili međunarodni standardi u oblasti razmjene podataka i informacija u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 07.11.2019.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija