Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO PROSVJETE: Donijeto Uputstvo o ostvarivanju prava na participaciju troškova prevoza učenika u gradskom i prigradskom prevozu. Pravo na participaciju prevoza ostvaruju učenici, a ne prevoznici


Ministarstvo prosvjete shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/2002, 31/2005 i 49/2007 i "Sl. list CG", br. 4/2008 - dr. zakon, 21/2009 - dr. zakon, 45/2010, 40/2011 - dr. zakon, 45/2011, 36/2013 - odluka US, 39/2013 i 44/2013 - ispr.) i Pravilniku o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove i ostvarivanju prava na participaciju prevoza ("Sl. list RCG", br. 56/2003 i 39/2015) donijelo je Uputstvo o ostvarivanju prava na participaciju troškova prevoza učenika u gradskom i prigradskom prevozu.

Pravo na participaciju pripada učenicima, a ne prevoznicima pa se na osnovu Upustva od 1. novembra 2015. participacija realizuje na način što se sredstva za prevoz uplaćuju roditeljima učenika, a na osnovu dokaza o kupovini mjesečne karte.

"Ministarstvo prosvjete ne određuje cijenu mjesečne karte, već se to određuje na nivou loklane samouprave, koje takođe određuju i bliže uslove za obavljanje prevoza na svojoj teritoriji, tačnije donose plan linija u skladu sa razvojem grada i potrebama stanovništva, i vode evidenciju o gradskom i prigradskom prevozu", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ministarstvo nije prestalo da plaća participaciju za prevoz, već ovo pravo ostaruju u gradskom i prigradskom saobraćaju učenici koji putuju pet i više kilometara do škole.

"Učenici osnovne škole ostvaruju pravo na participaciju prevoza u iznosu od 40 odsto od cijene karte, a učenici srednje škole u iznosu od 20 odsto od cijene karte. Učenici, čiji roditelji odnosno staratelji ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj i dječijoj zaštiti, ostvaruju pravo na participaciju prevoza u iznosu od 50 odsto od cijene karte", piše u saopštenju.

Kako zaključuju, na ovaj način se omogućilo svim prevoznicima koji imaju licencu izdatu od lokalne samouprave da se na ravnopravan način uključe u prevoz učenika.

"Koji će prevoznik biti izabran isključivo zavisi od odluke učenika odnosno njihovih roditelja. O primjeni Uputstva su informisani kako učenici tako i javne ustanove i prevoznici", navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt CdM, 11.11.2015.