Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ULOGA PRAVOSUĐA KLJUČNA ZA NAPREDAK KA EU


Uloga pravosuđa u napredovanju Crne Gore ka Evropskoj uniji je ključna, i vremenom će dobijati na značaju, poručeno je sa seminara Pravo na privatnost i zaštita ličnih podataka.

Ministar pravde, Zoran Pažin, rekao je da je pravo na privatnost izraz lične autonomije svakog pojedinca, i svoje ishodište ima u pojmu ljudskog dostojanstva.

"A ljudsko dostojanstvo je izvor svih ljudskih sloboda i prava", rekao je Pažin.

Prema njegovim riječima, nema sumnje da postoji urgentna društvena potreba da se dovedu u ravnotežu pravo na privatni život i sloboda izražavanja, čiji je integralni dio medijska sloboda.

"Atribut medijskih sloboda je sloboda informisanja, koja je nezamisliva bez prava na slobodan pristup informacijama", rekao je Pažin.

Uz sve to, kako je naveo, potrebno je poštovati autoritet i nezavisnost sudstva.

"Pred našim društvom je težak zadatak da, i u pravnom i u kulturološkom smislu, uravnoteži ove urgentne društvene potrebe", ocijenio je Pažin.

On je naglasio da ni pravo na privatni život, ni medijske slobode, nijesu apsolutna prava.

"Nego se radi, prema kategorizaciji ljudskih sloboda i prava, o pravima uslovljenim u značajnoj mjeri", dodao je Pažin.

On smatra da postoji potreba za kodifikacijom građanskog prava u Crnoj Gori.

"To je tema o kojoj dugo razmišljam, i plod tog razmišljanja je predlog Vladi za narednu godinu da u Program rada uđu prvi koraci kodifikacije građanskog prava", rekaoje Pažin.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, rekla je da poštovanje prava na privatnost može biti ograničeno isključivo zakonom, i onda kada je to neophodno za zaštitu interesa demokratskog društva.

"Međutim, u uslovima širokog djelovanja sredstava masovnih komunikacija, danas je često povrijeđeno", upozorila je Medenica.

Ona smatra da je od posebnog značaja zaštititi privatnost na normativnom nivou i u praksi.

"A naročito u krivičnom postupku", naglasila je Medenica.

Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković, podsjetio je da tužioci moraju da znaju ljudska prava.

"U tom sistemu je i pravo na privatnost i zaštita ličnih podataka, sa svim njihovim garancijama, a nadasve principima humanosti i srazmjernosti u njihovom ograničavanju", rekao je Stanković.

Ambasador Velike Britanije u Podgorici, Jan Viting, rekao je da uloga crnogorskog pravosuđa u napredovanju Crne Gore ka Evropskoj uniji ključna, i vremenom će samo nastaviti da dobija na značaju. Prema njegovim riječima, to je očigledno i u ovogodišnjem Izvještaju o napretku.

"Mnogo toga tek treba uraditi. Na kraju krajeva, nijedan pravosudni sistem nije savršen, i uvijek ima prostora za njegovo poboljšanje", rekao je Viting.

Program menadžerka AIRE Centra za zapadni Balkan, Biljana Brajtvajt, rekla je da sveobuhvatne reforme u oblasti vladavine prava i osnovnih prava predstavljaju suštinu procesa evropskih integrcija.

"One, zpravo, predstavljaju i najveći izazov u procesu integracija", rekla je Brajtvajt.

To se, kako je pojasnilla, ne odnosi samo na Crnu Goru.

"To je jedan novi pristup koji je Komisija usvojila od pridruživanja Hrvatske, i koji će biti primijenjen za sve zemlje u regionu", precizirala je Brajtvajt.

Prema njenim riječima, poštovanje osnovnih prava biće ključna za uspješnost tog procesa.

"Djelotvorna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala očigledno je jedan od ključnih uslova, ali ona mora biti praćena poštovanjem osnovnih prava, kao što su sloboda, bezbjednost, pravo na pravično suđenje i privatnost", rekla je Brajtvajt.

Inače, kako je navela, sam legitimitet te borbe može biti kompromitovan.

"I to je izazov sa kojim se ne susrijeće samo Cra Gora, nego i cijela Evropa u posljednjoj deceniji", dodala je Brajtvajt.

Seminar je organizovao CEDEM u saradnji sa AIRE Centrom iz Londona i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija, uz podršku britanske Ambasade u Podgorici.

Izvor: Vebsajt CdM, 11.11.2015.