Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO FINANSIJA: Akcize na cigarete ostaju iste do četvrtog kvartala 2016. godine, kada se očekuje izmena Zakona o akcizama


Akcize na cigarete u Crnoj Gori neće se mijenjati do četvrtog kvartala 2016. godine, kada se predviđa donošenje izmena Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 76/2005 i "Sl. list CG", br. 76/2008, 50/2009, 78/2010, 40/2011 - dr. zakon, 61/2011, 28/2012, 38/2013, 45/2014 i 8/2015 - dr. zakon) i dalje usklađivanje sa standardima u EU, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Oni su objasnili da su programom pristupanja EU, za period od 2015. do 2018. godine, planirane izmjene Zakona o akcizama za četvrti kvartal 2016. godine, kojima će se nastaviti sa daljim usklađivanjem.

Iz Ministarstva su podsjetili da je nastavljeno usklađivanje sa direktivom EU u pogledu proširenja obuhvata proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize.

"Akcizom će biti obuhvaćeni ostali energenti - prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električna energija. U pogledu usklađenosti obuhvata proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize, kao i u pogledu visine akciznih stopa za mineralna ulja, alkohol i alkoholna pića, važeće akcizno zakonodavstvo je u potpunosti usklađeno sa direktivama EU", rekli su predstavnici Ministarstva.

Izvor: Vebsajt RTCG, 10.11.2015.