Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA: Održan radni sastanak sa predstavnicima instituta sertifikovanih računovođa i računovođa i revizora Crne Gore


10. oktobra 2016. godine u Poreskoj upravi je održan sastanak službenika Poreske uprave sa predstavnicima Instituta sertifikovanih računovođa i Instituta računovođa i revizora Crne Gore.

 Imajući u vidu opseg tema koje su definisane kao predmet današnjeg sastanka, istom su ispred Poreske uprave prisustvovali službenici Sektora za usluge i registraciju: Veljko Blagojević, Ivan Komatina, Dragan Filipović, Srđan Pavlović, Zdravko Gutović i Gordana Stajčić, Sektora za tumačenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor - Sreten Grebović, Sektora za obradu poreskih prijava i poreskih uprava - Svetlana Vukićević i Halima Ademović i Sektora za informacione tehnologije u oblasti poreskog sistema - Anđelko Jovanović, dok su Institute predstavljali: Rade Šćekić (direktor Instituta računovođa i revizora Crne Gore), te ovlašćeni revizori Ibro Šabović, Ljerka Momčilović i Vesna Radulović, te sertifikovane računovođe Slađana Raičković i Golubović Milena (Institut sertifikovanih računovođa i revizora Crne Gore).

Sastanak je bio posvećen diskusiji i nalaženju rješenja vezanih za pitanja poput registracije privrednih subjekata i tretmana izmjena u vlasničkoj strukturi preduzeća sa aspekta oporezivanja, kao i mogućnosti za smanjenje administrativnog opterećenja za poreske obveznike pri ispunjavanju obaveza koje nastaju po osnovu poreske legislative.

Sastanak predstavlja korak naprijed u okviru uzajamne saradnje između Poreske uprave i poreskih obveznika, kao i asocijacija koje iste zastupaju, a planirano je da se ova aktivnost realizuje u kontinuitetu, u cilju približavanja poreske legislative i procedura obveznicima, te jačanja komunikacije, koja je od vitalnog značaja za uspostavljanje većeg stepena dobrovoljne poreske disipline.

Izvor: Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 10.10.2016.