Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Zakon predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od hiljadu do 15 hiljada eura kazniti kompanija, odnosno novčanom kaznom od 500 do šest hiljada eura preduzetnik, ukoliko ne obavijeste poreski organ o promjenama koje se odnose na podatke upisane u poreski registar u roku od 15 dana od dana nastanka promjene


Poreska uprava PU i Unija poslodavaca UPCG pozvali su sve poreske obveznike da u najkraćem roku ažuriraju podatake u Registru PU.

Na konsultativnom sastanku predstavnika te dvije institucije, koji je održan na inicijativu PU, konstatovano je da poseban problem predstavlja što značajan broj poreskih obveznika ne poštuje zakonsku obavezu u pogledu prijavljivanja promjena adrese poslovanja, brojeva fiksnih i mobilnih telefona kompanija ili ovlašćenih kontakt osoba.

"Imajući u vidu da UPCG uvijek potencira potrebu preventivnog u odnosu na represivno djelovanje svih inspekcijskih organa, a naročito PU, zaključeno je da upravo neažurni kontakt podaci predstavljaju prepreku za preventivno ukazivanje na uočene propuste i greške poreskih obveznika, a sve u cilju njihovog blagovremenog otklanjanja i izbjegavanja izricanja mjera za sankcionisanje", navodi se u zajedničkom saopštenju PU i UPCG.

Iz PU su podsjetili na zakonsku obavezu poreskih obveznika da o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u Registar PU, obavijeste poreski organ, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Nepoštovanje navedene zakonske odredbe predstavlja prekršaj i podliježe izricanju kaznene mjere, propisane Zakonom o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015).

"Zakon predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od hiljadu do 15 hiljada eura kazniti kompanija, odnosno novčanom kaznom od 500 do šest hiljada eura preduzetnik, ukoliko ne obavijeste poreski organ o promjenama koje se odnose na podatke upisane u poreski registar u roku od 15 dana od dana nastanka promjene", objašnjeno je u saopštenju.

Iz PU i UPCG su podsjetili da se ažuriranje registracionih podataka obavlja na način što poreski obveznik podnese prijavu.

Neophodno je da se, prije njenog podnošenja provjeri tačnosti podataka unešenih u registar i to prvenstveno o glavnom mjestu poslovanja odnosno sjedišta kompanije, ovlašćenim osobama i brojevima telefona.

Izvor: Izvor: Vebsajt CdM, 09.09.2016.