Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O MLADIMA U FINALNOJ FAZI, SLEDI KREIRANJE NACIONALNE STRATEGIJE


Uprava za mlade i sport mladima čestita 12. avgust - Međunarodni dan mladih. Zahvaljujemo svima vama koji svojim znanjem, idejama i aktivnostima doprinosite unapređenju omladinske politike, kao i poboljšanju kvaliteta života mladih u Crnoj Gori. Uprava će u domenu svojih mogućnosti i nadležnosti, nastojati da osigura nesmetan razvoj omladinske politike u Crnoj Gori i nastavi sa aktivnostima u cilju stvaranja boljih uslova i mogućnosti za mlade u Crnoj Gori.

U proteklih godinu dana intenzivno smo radili na procesu usvajanja Prijedloga Zakona o mladima, koji je usvojen na sjednici Vlade u junu 2015. godine. Ovim zakonom, u čiju izradu su bili uključeni svi akteri, podstaći će se dalji koordinisan razvoj omladinske politike, na jasnim zakonskim osnovama i definisanim i usaglašenim modelima, koji će se primjenjivati jednako na svim nivoima.

Kreiranje nove Nacionalne strategije bilo je uslovljeno usvajanjem Zakona o mladima, koji je trenutno u finalnoj fazi, čime su se stvorili uslovi za izradu nove petogodišnje Strategije, proces koji je Uprava već započela. Izrada pomenutog dokumenta će se sprovoditi u saradnji sa lokalnim samoupravama, državnim institucijama, UN sistemom u Crnoj Gori, nevladinim organizacijama i samim mladima, jer vjerujemo u prednosti sinergijskog djelovanja.

U narednom periodu Uprava za mlade i sport će intenzivno raditi na kreiranju novih mogućnosti za mlade u cilju poboljšanja informisanosti, otvaranja novih programa za mlade, veći sadržaj aktivnosti za provođenje slobodnog vremena otvaranjem omladinskog centra u Podgorici, koji će prevashodno biti dostupan mladima i civilnom sektoru, a čije će usluge moći koristiti besplatno. U sklopu ovog centra, Uprava za mlade i sport će, u saradnji sa Sistemom UN u Crnoj Gori, ujedno otvoriti i prvu inovativnu laboratoriju, gdje će mladi svojim idejama i rješenjima moći da doprinesu unapređenju zajednice u kojoj žive.

Pored pomenutih aktivnosti, u toku je i priprema platforme za jačanje regionalne saradnje u cilju unapređenja mobilnosti, obrazovanja, volonterizma i razmjene mladih iz regiona.

Uprava za mlade i sport prepoznaje mlade kao značajan resurs crnogorskog društva i vjeruje u prednost uključivanja samih mladih u društvene procese. Stoga, koristimo ovu priliku da vam još jednom čestitamo Međunarodni dan mladih.

Izvor: Vebsajt Uprave za mlade i sport, 11.08.2015.