Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA: Doživotne naknade sportista i umjetnika izuzete oporezivanja

12.07.2019.


Vrhunski sportisti i istaknuti kulturni stvaraoci neće plaćati porez na doživotne mjesečne naknade koje dobijaju uz taj status, predviđeno je Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kojeg je usvojila Vlada i uputila u skupštinsku proceduru.

Vrhunski sportista ima pravo na mjesečnu doživotnu naknadu u zavisnosti od toga sa kojeg takmičenja je donio koju medalju, u iznosu od polovine prosječne zarade do dvije cijele prosječne zarade. To trenutno iznosi od 257 do 1.026 eura.

Istaknuti kulturni stvaraoci imaju mjesečna doživotna primanja, u zavisnosti od ranga dobijenog priznanja, u iznosu od jedne do dvije prosječne zarade, odnosno od 513 do 1.026 eura.

Izmjenama zakona oslobođeni su plaćanja i sportisti i kulturni stvaraoci koji na osnovu zakona o sportu ili kulturi primaju naknade.

Iz Ministarstva finansija su ukazali da porez neće plaćati ni korisnici stipendija za perspektivne sportiste, sportskih invalidnina, novčanih nagrada za sportistu godine, zaslužnog sportskog radnika, kao ni na premije koja se dodjeljuje iz budžeta u skladu sa propisima kojima se uređuje sport.

"Predloženim dopunama važećeg Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015 i 83/2016) želimo dati doprinos u stimulisanju mladih, perspektivnih i vrhunskih sportista da nastave razvoj u oblasti sporta, ali i da sa poreskog aspekta uvažimo crnogorske umjetnike sa najvećim stvaralačkim referencama", naveli su iz Ministarstva finansija.

Istakli su da se izmjenama zakona uspostavljaju jasne procedure u vezi sa oporezivanjem, naročito u dijelu sportske i kulturne djelatnosti.

"Predlažemo da se oporezivanje prihoda od sportske djelatnosti i prihoda od autorskih i srodnih prava, patenta i žiga i prihoda samostalnih stručnjaka u kulturi izdvoji iz prihoda od samostalne djelatnosti i prihoda od imovine i imovinskih prava kako je po važećem zakonu, te da se isti detaljnije propišu kao posebni izvori prihoda. Predloženim zakonskim odredbama riješiće se problem preciznog definisanja šta čini strukturu prihoda i rashoda izdvojenih izvora prihoda, te se detaljno propisuje način plaćanja poreza od prihoda od sportske djelatnosti i prihoda od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihoda samostalnog stručnjaka u kulturi. Bitno je naglasiti da se ovim normama ne stvaraju nove obaveze poreskim obveznicima, već se vrši detaljna razrada prihoda i rashoda izdvojenih vrsta prihoda koji su i u važećem zakonu bili predmet oporezivanja", pojasnili su razloge za predlaganje ovih izmjena iz Ministarstva finansija.

Naveli su i da su predlogom pojedine odredbe sadašnjeg Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica pravno-tehnički usklađene sa zakonima o sportu, o kulturi i o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Goran Kapor, Marija Mirjačić, 07.07.2019.


Naslov: Redakcija